Basın İlkeleri

Basın Meslek İlkeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal dzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dyanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılamaz.
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içind bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya dğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz.
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararını ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadıd.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
 • Yayın tarihi için belirlenen zaman kaydna saygı gösterilir.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hik kimse suçlu ilan edilemez.
 • Basın organları, yanlış yayınlardn kayynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

VAN HAVADİS Basın Meslek İlkelerine Saygılı Yayın Yapar.

yazılım: habersistemim