vanahavdis @ hotmail.com

SAVAŞLAR 

 

         

                          Aklımı yiyip tüketen şu savaşlardan,

                          Karamsarlığa düşüyorum bu hayattan.

                          Savunulacak bir gücüm olmadığından,

                          Ümitsizliğe düşüyorum bu cihandan.

 

 

                                           Bu coğrafyada can çekişip ölenlere,

                                           Karamsarlıktır, yeni gelen nesillere.

                                           Acıları dinmeyen gözü yaşlı annelere,

                                           Endişeliyim, beşikteki Can, Mehmet'lere.

 

 

                          Nice uygarlıklar bu savaştan yıkıldı,

                          Kimi yenilenler, kimi haritadan silindi.

                          Yaşanılanfelaketler hatıralarda kaldı,

                          Ecnebi zulümleri yakıp, hep arşa uzandı.

 

 

                                           Emredeniz'de bu falaketler uzaklaşsın,

                                           Barış, kardeşlik geleceğe hep umut olsun.

                                           Gözlerden akan yaşlar, sevinçlerle dolsun,

                                           Silahlar değil, bu cihanda kalemler konuşsun.

 

 

                                                                                                     Mehmet Şefik ELİTAŞ

                                                                                                                     VAN