vanhavadis @ hotmail.com

Bizleri yoktan yaratan, sonra yaşatan ve yöneten RABBİMİZ bizleri uyarmak ve hak yolda hayatımızı sürdürmemiz için zaman zaman kutsal kitaplar göndermiştir.

Kutsal kitaplar farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve farklı peygamberler aracılığıyla gönderilmiş olsa da,  aslında hepsinin ortak paydası iyi, doğru, güzel, yardım, adalet… Kısacası Yaratanı bilmek, emir ve yasaklarına uymaktır.

Çünkü Allah’ın emirlerini yapmakta;  mutluluk ve huzur vardır.

Aslında ALLAH,  kutsal kitaplar vesilesiyle biz insanlarla konuşmaktadır. İlahi mesajı bizlerin daha iyi özümseyerek anlaması için; içimizden birilerini seçti. Ne mutlu ki o elçilere! Peygamberler,  ilahi mesajları hayatlarında uyguladılar ve bizlere de örnek oldular. 

Evet bizler peygamberlerin yaptıklarının ne kadarını hayatımızda uyguluyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaplardaki emir ve yasakların ne kadarını yapıyoruz.

Düşünelim kutsal kitapların ilk emirleri nelerdir:

a)    Tevrat’ta ilk emir “Yaşat”

b)    İncil’ de ilk emir “Sev”

c)    Kuran-ı Kerim de ilk emir “Oku”

1)    Tevrat’ta ilk emir “Yaşat” Yahudilerin büyük bir kısmı bugün ilahi emirlere göre hareket etmiyorlar. Yahudilik dininde ilk emir “Yaşat” ama Yahudiler, kendileri dışında kimseyi yaşatmak istemiyorlar.

İngilizler, I. Dünya Savaş’ından 1947 yılına kadar Filistin’i kendilerine sömürge yapmış; bu toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarını İngiltere’ye aktarmışlardır. Bunları yaparken de ilerisini düşünerek kitlesel olarak Dünyadaki Yahudileri Filistin topraklarına yerleştirmiştir.

İngiltere bu topraklarda sömürecek bir şey bırakmadığı ve sınırlarına çekildiği 1947 yılından bir yıl sonra Filistin topraklarında Yahudi devletini kurmuştur.

Yahudiler bu topraklarda kendileri dışında hiç kimseye yaşama hakkı tanımamışlardır. Yahudiler, Filistinli çocukların kemiklerine taşlarla vura vura şehit etmişlerdir. Deniz kenarlarında tankların üzerinde çocuk, kadın, yaşlı demeden gözlerini kırpmadan şehit etmişlerdir.

Filistinlileri, korkutup yerlerinden edip; yerlerine yerleşmişlerdir. Tevrat’ta ilk emir “Yaşat” ama şimdiki Yahudiler kendileri dışında kimseyi yaşatmıyorlar.

Yani ilahi Emre karşı geliyorlar. Bununla da yetinmiyorlar; Kendilerini Tanrı’nın seçkin kulları görüyorlar, kendileri dışında bütün insanların kendilerine hizmet etmek için yaratıldığına inanıyorlar. Yani kendilerini herkesten üstün görüyorlar.

Bundan dolayı hiçbir kurum, kuruluş ve insan kararlarına saygı göstermezler.  Dikkat ederseniz BM’nin aldığı hiçbir karara da uymazlar. Çünkü kendilerini her şeyden üstün görürler. Kısacası Yahudiler, ya bana hizmet edeceksin ya da yaşamayacaksın düşüncesine sahipler.

2)    Hz. İsa peygambere inen kutsal kitap İncil’ de ilk emir “Sev”  bir bakalım bugün Dünyadaki Hıristiyanlar kendileri dışında kimleri seviyorlar?  Cevap vereyim kimseyi sevmiyorlar.

Bush, Clinton,  Trump, Wilson’un ataları olan kovboylar Amerika kıtasına ayak bastıklarında bu toprakların yerli halkı Kızılderilileri sevdiler mi? Yoksa yok mu  ettiler? Bu kovboylar Amerika yerlileri olan Kızılderililerin topraklarını önce gasp ettiler sonra gasp ettikleri topraklarda  Kızılderilileri çalıştırmak için esir aldılar.

Zulümleri bununla kalmadı; Kızılderililere, bir gün çiçek kokulu battaniyeler dağıtıp, zehirleyerek; soykırım uyguladılar.

Eğer Kızılderileri öldürmeseydiler; bugün dünyada Kızılderililer büyük bir nüfusa sahip olacaklardı.

Avrupalıların ataları sonra Afrika’dan tarlalarda çalışacak zencileri Amerika’ya getirip; en ağır işlerde çalıştırdılar, sömürüldüler, cezalandırıldılar.

Bir zenci kendisine verilen işi zamanında bitiremediği için çocuğunun eli kestirilip; ellerine veriliyorlardı. Nedir ki verilen işi zamanında bitirmemiş ve diğer zencilere örnek olsun. Bunu yapan kimler? Hıristiyanlar.

Ne kadar da ilahi emri “Sev”i benimsemişler. Aynı şekilde bugünde Kovboyların torunları Bushlar, Trumplar Ortadoğu’da insanlara kan kusturuyorlar.

Ortadoğu’daki toprakları sömürmüyorlar,  Kendi emirlerinde olmayanları öldürüyorlar. Evet bugünün Avrupalılar ataları gibi insanları seviyorlar.

İlahi emrin doğrultusunda insanları sevmiyorlar. Avrupalılar bugün Müslümanları modern köle olarak kullanıyorlar.

3)Kuran-ı Kerim de “Oku” ‘Yaratan rabbinin adıyla oku.’ Maalesef bugün Müslümanların en çok ihmal ettiği şey okumaktır.  ALLAH son din, son kutsal kitap Kuran-ı Kerim’de oku demiş ama biz Müslümanlar okumuyoruz.

İslam dini okumaya ne kadar önem verdiğini bizler Bedir Savaşı sonunda esir alınan Mekkelilerden okuma-yazma bilenlerin 10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest olacaklarını söylemişlerdir.

Aynı şekilde dinimiz bilenle binmeyenin bir olamayacağını belirtmiştir.

İslam dininin okumaya ne kadar önem verdiğini birçok örnekle gösterebiliriz ama biz Müslümanlar okumuyoruz, bilmiyoruz, bilmediğimiz için de önemsemiyoruz, tanımıyoruz ve gerçek anlamda kulluk etmiyoruz. 21 yüzyılda bile bakıyoruz Müslüman toplumlarda okuma yazma bilmeyen oranını görüyoruz ve üzülüyoruz.

Avrupa bundan 500 yıl önce teknik ve bilim konularında bizden önde değillerdi. Ama Avrupalılar çalıştılar, okudular ve bizleri geçtiler. Şimdi sıra bizde bizim Avrupa’nın teknolojilerinin ulaştığı seviyeye ulaşıp; onlardan daha ileri gitmemiz gerekir. 

Evet bizim gelişip büyümemiz ve dünyaya iyi, doğru, güzel adına ne varsa sunmamız için çok okumamız gerekir. Yani ilahi emre uymamız gerekir. Bugün Müslümanların en büyük eksiği okumamasıdır. Okusalar bilgiye ulaşacaklar, okusalar anlayacaklar, okusalar düşünecekler.  

Konumuz okumak olduğundan başımdan geçen bir anekdotu siz değerli okuyucularımla paylaşayım. Üniversite’de; hocamız ‘Selçuklu Devletleri’ dersimize çalışmadığımız için kızmıştı.

İslam da ilk emir ‘oku’ dur. Sizler Müslüman değil misiniz, Müslüman olsanız okuyacaktınız. Sınıfta ses, seda yok. Dedim ki hocam ALLAH oku diyor ama Selçuklu Devletleri dersini oku demiyor.  ‘Yaratanın adıyla oku’  diyerek cevap vermiştim.

Bütün sınıf gülmüştü. Bunu latife olsun diye anlattım, bizler hiçbir zaman derslerimizi ihmal etmemeliyiz. Biz Müslümanlar kendi kurtuluşumuz ve bütün insanlığın kurtuluşu için okumalıyız.

Okuyacağımız kitaplar bizlere manevi değer katmalıdır. Yani Komünizm, sosyalizm gibi mevsimlik ideolojileri okuyarak kendimize ve çevremize zarar vermeyelim. Evrensel mesajları okuyarak dünyaya yarar sağlayalım.

Biz Müslümanların okumaktan başka şansları yoktur. İnşallah biz Müslümanlar OKUYACAĞIZ, anlayacağız, SEVCEĞİZ, yaşayacağız, YAŞATACAĞIZ. Son din İslam diniyle diğer dinlerin hükmü kalmamıştır.

İslam dini diğer dinleri bünyesinde toplamıştır. İslam dininde sevmek, yaşatmak ve okumak vardır Allah katın da tek din İSLAM dır. Bu duygu ve düşüncelerde hepinizi saygı ve muhabbetle selamlar. Dualarınızda olma dileğiyle ….