vanhavadis @ hotmail.com

Dünyaya baktığımızda kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin, ailelerin düşünceleri, davranışları ve fiziki yapıları farklı farklıdır.

Yeryüzündeki hiçbir insan birbirlerine tamamıyla benzememektedir. Aynı yumurta ikizleri bile olsalar birçok farklı yönleri vardır.

 Hiçbir insanın parmak izinin birbirine benzemediğini biliyoruz. Yani her insan biriciktir ve benzersizdir.

Her insanın rengi, düşüncesi, davranışı farklı olduğu gibi kıtalardaki insanların, ülkelerdeki insanların ve şehirlerdeki insanların düşünce ve davranış yapıları da birbirinde kalın çizgilerle ayrılmıştır.

Şimdi insanların yeryüzündeki inanç, mücadele ve yaşayış tarzlarından örnek vererek; kendimize soralım.

Bugün medeniyetin zirvesi olarak gördüğümüz ABD ülkesinin Pensilvanya Eyaletinde bir Hıristiyan mezhebi olan AMİŞ’ler 17. Yüzyıldaki yaşam tarzını yaşıyorlar.

Evet! Yanlış okumadınız ABD de AMİŞ mezhebine mensup kişiler bundan 500 yıl önceki yaşayışı yaşıyorlar. Yani hiçbir teknolojiyi cihazı kullanmıyorlar.

Telefon, internet, araba, elektrik… vb imkanlardan faydalanmıyorlar, Yani kullandıkları, yedikleri, içtikleri her şey doğal yani kendi üretimleridir.

Tarımla uğraşırlar traktör kullanmazlar, evlenen çiftler en az 5-6 çocuk yaparlar bunun için nüfusları hızlı bir şekilde artmaktadır. 18 yaşına gelen bir AMİŞ genci kendi iradesiyle AMİŞ mezhebinde kalma-kalmamada serbesttir. 

Çoğunlukla mezhep değiştiren olmuyormuş.  Bu da AMİŞ’lerin hallerinde memnun olduğunu göstermektedir.  Kendimize bir soru soralım:  ABD de modern hayatı yaşamlar mı doğru? yoksa 500 yıl önceki hayatı yaşayan AMİŞ halkı mı? 

Şimdi Avrupa’da başka bir inanç yapısına bakalım: ABD de Evenjelizm  diğer adı  Evangelist Tarikatı  yani Kapitalizmin gizli dini Evenjelizm;  bu tarikat ABD ülkesinin aristokrat, zengin, elit kesimlerinde oluşmaktadır.

Bu tarikatın üyelerinin özelliği büyük para babaları olmaları, Büyük İsrail Devletin kurulması için çalışmaları ve siyasi arenada büyük nüfuza sahibi olmalarıdır.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinde de bu tarikat büyük rola sahip olduğunu İsrail Başkentin Kudüs olmasının altındaki atmış olduğu uzun imzadan görmekteyiz. 

Evengelizm Tarikatın mücadelesi; Avrupalıların Tabiriyle ‘Tanrıya Kıyamete zorlamak’ büyük Armageddon Savaşı’nın vuku bulması için alt yapı hazırlamaktır. 

Armagedon Savaşı çıktıktan sonra bütün Yahudiler (Filistin)Kenan topraklarında toplanacak düşüncesine sahipler. Büyük İsrail Devletinin kurulması için hazırlık yaparlar.

Bu düşünceye baktığımız zaman görüyoruz ki; amaçlarına ulaşmaları için dünyayı kan, göz yaşı ve kaos görmesi gerektiğine inanıyorlar.   Bizler düşündüğümüzden aklımız, fikrimiz bunları alamıyor. Böyle bir şey olabilir mi?  Diyoruz!  Ama var, gerçek ve bunun için çalışıyorlar.

Bir de Yahudilerin Siyonizim düşüncesine sahip olanlara bakalım; İnançlarına göre ‘Tanrı, bizleri seçkin bir ırk olarak yarattı. Diğer insanları da bize hizmet için yaratmıştır.’ Yani bizler efendi, bizim dışımızdakiler kölemizdir.

Düşündüğümüzde kesinlikle böyle bir saçmalık olmaz deriz ama Yahudilerin Siyonist düşüncesine sahip olanlar dünyanın efendisi olmak için her yola başvuruyorlar.

Amaçlarına ulaşmak için her şeyi mubah görüyorlar.  Bunun için kadın, çocuk öldürmeyi ve insanları sömürmeyi yanlış bir davranış olarak görmüyorlar.

 Son yıllarda Ortadoğu’da aniden karanlık, gizli ve geçmişi olmayan bir ordu hortladı adı İŞİD. sonra adı DAİŞ olan örgüt,  Kimdir? Nedir?  Öncesinden öyle bir örgüt yokken nasıl birden karabasan gibi ortaya çıktı?  Kimse tam olarak bilmiyor, herkes kendince bir yorum getiriyor. Yorumlar farklı olsa da; ortak fikir: DAİŞ terör örgütüdür.

Bu terör örgütü Suriye’ deki iç karışıklardan ve otorite boşluğundan yararlanarak Kürtlerin yaşadıkları şehirleri işgal ederek; Kürtlerin topraklarında bir terör devleti kurduklarını ilan ettiler. Bunu dünyanın gözü önünde yaptılar. Bir nevi Kürtlerin topraklarına çöktüler.

İslam Ümmetinin yetim çocukları olan Kürtler; savunmasız ve korumasızdılar. Eğer o,  topraklar Arapların, Farsların, Rusların gibi başka ırkların olsaydı; DAİŞ terör örgütü işgal etmeyi göze almayacaktı.

DAİŞ  bu toprakları aldı, kaçanlar yerli halk kurtuldu, kalan erkekler şehit oldu, yakaladıkları kadınları kendilerinin oluşturdukları modern kapatma evlerine kapattılar. Cinsel bir meta olarak gördüler.

Bu örgüt ALLAH adına insanları kameralar önünde kafalarını kestiler. Bu çirkeflikleri de İslam diniyle bağdaştırmaya çalıştılar. İslam’ın şiddetle, zalimlikle, terörle bir alakası olamaz. Çünkü İslam dini yaşatma dinidir. Mazluma sahip çıkma dinidir.

Şunu çok net ve açık bir şekilde diyebiliriz ki İŞİD-DAİŞ terör örgütünün İslam diniyle uzaktan yakından alakası yoktur. DAİŞ dünyadaki Siyonist, emperyalist ve egemen göçlerin gizli ordusudur.  Kendi çıkarları için dünya ülkelerinden kandırmış oldukların devşirme, afyonlanmış kişilerden oluşturdukları katil ordularıdır. 

Düşündüğümüzden insanlar bunlara nasıl kanar, nasıl inanır, bunlarla nasıl beraber hareket eder diye düşündüğümüzde aklımız fikrimiz durur ama görüyoruz ki bu saçmalıklara inanan insanlar var.

Yazımızı toparlayacak olursak; bu inanç, düşünce, davranış ve mücadelelerin hangisi doğru diye kendimize sorduğumuzda; Helal dairesi keyfe kafidir. İnsanların dünya nimetlerinden yararlanması gerekir. AMİŞ’ler gibi hayatı kendimize zorlaştırmamak gerektiğine inanıyorum.

Evenjelizm Tarikatına;  yeryüzünün en büyük savaşı ‘Armageddon Savaşı’ çıkmasının alt yapısını oluşturuyorlar. Savaş çıkacak, dünya büyük bir kargaşa, anarşi ve katliam görecek. Böyle bir anlayış ne dinde ne de insanlıkta olur. Kendilerince yazıp, oynadıkları kötü konulu bir film senaryosu gibidir.

Yahudilerin Siyonizm düşüncesine baktığımızda; biz en üstün varlıklarız diyorlar. İnsan insandan üstün olabilir mi? ALLAH herkesi eşit yaratmıştır. Üstünlük yalnızca takvadadır.

Takvada ALLAH’IN emir ve yasaklarına uymaktır.  Takva; iyiliğin, doğrunun, güzelliğin, hakkın, hakikatin yeryüzüne hâkim olması için mücadele etmektir. 

Yahudilerin Siyonizm düşüncesine sahip olanlar yalnızca kendi ırklarının menfaatini için mücadele ederken;  Güzelim İslam Dini bütün dünyanın menfaati içim mücadele etmektedir. Değerli okuyucum şimdi hangisi doğru siz cevap verin.

Dünyadaki Siyonist, emperyalist ve egemen göçlerin gizli ordusu DAİŞ terör örgütü din, insanlıkla bir ilgisi yoktur. Sen Ortadoğu’daki kiralık katilsin. Sen mazlumların zalimisin. ALLAH kahhar ismiyle İŞİD-DAİŞ î kahretsin.

Bütün insanlığın menfaati için olmayan inançlar, düşünceler batıldır, yanlıştır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla saygıyla hürmetle selamlıyorum.