celal @ hotmail.com

                EV ÖDEVİ(DERS ÇALIŞMA)

    İdarecilik süremin bitmesinden sonra sınıflarla ve çiçeklerle tekrar buluşmanın hazzını yaşamaya başladım tabi ki sevgili velilerim izin verirse.Sürekli günlük ödevin azlığından ya da verilmeyişinden sürekli eleştiri alıyorum.

Bende internette eğitimcilerin görüşleri ve düşünceleriyle ilgili bir kaç makale okudum ortaya çıkan sonuçlar pekte velililerimin istediği gibi değil.Şimdi okuduğum yazılar ve kendi düşüncelerimi harmanladığım zaman ortaya aşağıdaki gibi bir yazı çıktı.                                                                                        İlkokuldan liseye kadar öğrenciler için  standart bir ders çalışma süresi yok.'' Çocuğun Yaşı'' günlük ders çalışma ve ödev yapma süresini belirleyen esas unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.Daha önceki  yıllarda uzun saatler ders çalışmanın ve çok sayıda ev ödevi yapmanın akademik başarıyı yükselteceği görüşü hakimdi. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bize bunun tam tersini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokul çağındaki çocuklar ev ödevlerinden fayda değil zarar görüyorlar.                                                             

  Çocuklar ancak yaşları ilerledikçe ev ödevlerinden fayda sağlar hale geliyorlar. Bu nedenle                                                                                                                           İlkokul Birinci Sınıf Bu sınıftaki bir çocuğun günlük ev çalışması süresinin on dakika(10) ile sınırlandırılması öneriliyor.                                                                                             

İkinci Sınıftaki Bu öğrenciler için ise ön görülen süre yirmi dakika(20),                             

 Üçüncü Sınıf  Bu yaş gurubu öğrencileri için otuz dakika(30),                                                                              

Dördüncü Sınıf Birinci kademenin son yaş gurubundaki öğrencileri kırk  dakikayla(40) sınırlandırmak başarıyı yükseltiyor.                                                                              

İlkokul çağındaki çocukların başarı için ev ödevi ve fazladan ders çalışma yerine oyun oynama, aileyle vakit geçirme, uyuma ve geliştirici aktivitelerde bulunması tavsiye ediliyor. Ev ödevleri ortaokul öğrencileri için ise verimli sonuçları doğuruyor.Ancak süre sınırı yine önemli. Araştırmalar göre:                                                                             

 İkinci Kademe(Ortaokul ) Bu yaş gurubundaki öğrenciler için aşamalı olarak günlük ders çalışma süresi en fazla doksan dakika(90) kadar  olmalı. Bu yaş grubundaki çocukların günlük 90 dakikadan daha fazla ders çalışması ve ev ödevi yapması test başarılarını düşürüyor.                                                                            

Lise  Öğrencileri Bu yaş gurubu ev ödevlerinden en çok fayda sağlayan grup. Bu grup için ise öneriler ders çalışma süresi günlük iki saat. İki saatten daha uzun süre yapılan ev ödevleri ve ders çalışma aktiviteleri bu grup için de başarıda düşüş nedeni. 

Ez Cümle Yukarıda bahse konu olan yaş gurubu öğrenciler için uzun saatler ders çalışma başarıdan çok başarısızlıkla birlikte çeşitli rahatsızlıkları  stres, kaygı bozukluğu, uykusuzluk gibi diğer sorunların tetikçisi olarak ortaya çıktığı konunun uzmanları tarafından ileri sürülmektedir.

                          

            Selam ve Dua İle