adak10134 @ gmail.com

Bu yılki Eğitim-Öğretim döneminin henüz başındayız.Öğrencilerin çağdaş bir eğitim almaları yönünde umutlu olmak hepimizin gönlünden geçendir.

Lliseden ayrılan öğrenci üniversite eğitimine geçiş yapmaktadır.. üniversite hocaları liseden gelen öğrencilerin yeterli bilgiyle üniversitelere yollanmadığından dem vuruyorlar.. Üniversitelerdeki sorun ise girdiği bölüm hakkında fazla bilgisi olmayan bölümü bitirdikten sonra da muhtemelen bilgisi olmayacak öğrencilerin üniversite sıralarına yollanmasıdır.Bunda baş etken öğrencileri mesleki eğitime hazırlamak yerine öss'ye üniversiteye hazırlama hatasıdır.. oysa ki öğrenciler meslek liselerine teşvik edilse öğrenci sahibi olacağı mesleği tanısa, mesleğini daha severek, anlayarak yapar kanısındayım.Düz, Anadolu ve Fen liselerini bitiren öğrenciler mesleki açıdan gayet başarısız olmaktadır.. Saydığım bu liselerin sıradan bir öğrencisi teknik bir bölüme girdiğinde bu bahsettiğimiz bölümün pratik olarak laboratuvarını üniversitenin ikinci senesinde görmektedir.. ve bunlara yabancı olduğu için çoğu hocanın çok fazla toleransıyla fazla bir şey öğrenmeden geçecektir ..

Eğitim sisteminin temelden(İlkokuldan sonra branşlaşma) yetişme tarzına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Sistem tanımını dikkate aldığımızda aklıma gelen bütünlük ve uyum. İçerikli olmalıdır.. Ülkenin issizlik sorununun temel sebeplerinden biri verilen eğitimin eksikliği , öğretme sisteminin yanlışlığı. bunu göz ardı edemeyiz ama bu ülkede issizlik yok tembellik var diyenlere de hakkini vermek lazım. her haber kanalının , yaklaşık üç programında bir yaptığı , sokağa cıkıp halka isiniz var mi? neden issizsiniz ? gibi sorular sorup , karşılığında o zamanki ortamı eleştiren cevaplar almaktan ibaret olan klasik haberler var.Soru sorulan kimselerin çoğunluğunun genç olduğunu görürüz. hemen is yok der ama , aslında yapabileceği bir iş var.Onlara tamamen haksizsin demiyorum ama onlar kadar ben de hakliyim. onların içinde, zamanında bazı arkadaşları oturup ders çalışırken , kaçıp top oynayanlar da var. maddi imkanları olmadığı için okuyamayanlar da, hepsinin kendine göre hakli tarafları olduğu gibi , haksiz tarafları da var.

işsizliğin en büyük sebeplerinden biri de kaliteli ara eleman eksikliğidir. bundan ara eleman isteyen şirketler şikayetçidir , çünkü is için kapılarına gelen insanlarda yeterli donanımı bulamazlar. Bu eksikliğin sebebi egitim sistemi meslek , anadolu meslek, teknik meslek liselerimiz var .Bunların asil amacı ara eleman yetiştirmektir. Bu liselerin hepsi mi boşa kürek çekiyor? biraz evet, biraz hayır.

İşin bu kısmının sonucunu da değerli okuyuculara bırakıyorum.

Eğitimli ,iş sahibi olabilecek ,bilgili ve kültürlü gençlerin yetişmesi dileğiyle