vanhavadis @ hotmail.com

Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere bağlı 156 ülkede aynı zamanda kutlanmakta farkındalık oluşturulmaktadır.

Engellilerle,  ilgili çeşitli sorunlar vardır.

Akülü araba, beyaz baston, tekerlekli engelli arabası, şeker ölçme cihazı, ünsilin pompası gibi birçok ihtiyaçları karşılanmalıdır

Engelli vatandaşlarımızın sosyal, hukuki ve anayasal haklarının olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

Trafik kurallarına uyulmama sonucu her yıl ülkemizde çok sayıda trafik kazaları oluyor. Bu kazalarda çok sayıda yurttaşımız ya ölüyor yâda engelli kalıyor.

Kazadan korunmak için dikkatli olalım. Kurallara uyalım. Uymayanları uyara­lım.

 Yurdumuzda; görmeyen, işitmeyen, hareket edemeyen, zihinsel, engelli 5.500.000 yakın yurttaşımız bulunmaktadır.

Engellilerinde yaşamlarını sürdürmek için çalışmak ve gelir sağlamak zo­runda olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir.  Çalışmak, severek çalışmak yaşamı güzelleştirir, insanı mutlu eder.

Engellilere acımak, onlara bakarak duygulanmak soruna çözüm getir­mez aksine sorun teşkil eder.  Engellilere çalışabilecekleri alan­larda iş vermek gerekir. Yasalarımız her yüz işçi çalıştıran işyerinin iki sakat işçi çalıştırması zorunluluğunu getirmiş olması sevindirici bir eylemdir

Bütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da Engelliler korunur ve korunmalıdırlar.

Okulda, sokakta gördüğümüz Engellilerle alay etmeyelim, gülmeyelim. Hiç bir sakatlığın isteyerek olmadığını bilelim. Engellilere yolda, geçitlerde, taşıt araçlarında yardımcı olalım. Onları üzmemeye, kırmamaya özen göste­rmeliyiz.

Sosyal Kalkınma ve Gelişme Beyannamesinde belirtilen, fiziksel ve zihinsel bozuklukları olan kişilerin bakım ve rehabilitasyonunu güvence altına alan ve hakların korunması lüzum belirtilen hususlara önemle dikkat etmeliyiz.

Fiziksel ve zihinsel engellerin önlenmesi, engelli kişilerin çeşitli faaliyet alanlarındaki yeteneklerini geliştirmelerine yardım edilmesi ve normal hayattaki beraberliklerinin geliştirilmesi gereğini daima hatırda tutarak;

Tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ve diğer fikirler, gözetmeksizin engelli vatandaşın yaşam hakkına saygı gösterilmelidir

Engelli vatandaşların mümkün olduğu kadar kendilerine güvenmelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.  Engelli kişiler tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi haklarına sahiptirler. Protez ve ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki eğitim, staj ve rehabilitasyon, yardım, istişare, plasman hizmetleri, engelli kişinin kabiliyet ve maharetlerini en yüksek düzeye çıkaracak ve onların sosyal beraberliğini hızlandıracak bütün faaliyetler yapılmalıdır.

Engellilerinde hayatlarını sürdürebilmek için çalışmaları ve gelir sağlamaları gerekir. Engellilere acıyarak ya da onlara bakıp duygulanarak sorunlarını çözemeyiz.

 LÜTFEN UNUTMAYALIM.!

* Sakatlık bir kusur değildir.

* Sakatlar yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

* Sakatlara saygı, onlara yaşama sevinci verir.

Hayata bağlar.

Engelliler gününü kutlayan engelsizler, engel teşkil eden sarı şeritlere  araba park eden biz engelsizler değil miyiz.?