vanhavadis @ hotmail.com

Dînî mâhver oldu sana fâni

Hârul Hâmber kaldı ümmet

Cânû cevher sândı Nêfsi feryât

Yine sândı osmanlı oldu feryât

Korku oldu arşı semelârdâ zikr

Nâmı cevher sândı Nêfsi fêryât