02.03.2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Albayrak Mahallesi, Böğrüipek Mahallesi, Gelenler Mahallesi, Özpınar Mahallesi, Atlılar Mahallesi ve civar Mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır.

03.03.2018 tarihinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Azıklı Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır.

03.03.2018 tarihinde 10:00 – 15:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Başkale Merkezinde programlı elektrik kesintisi olacaktır.

04.03.2018 tarihinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; German Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır.