Yatırıma uygun satılık arsa

Arsa almak isteyenler bu fırsatı iyi değerlendirebilir.

Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından oldukça değerli bir arsa satışa sunuldu.

Arsa satışı ile yapılan açıklamada; "Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ŞİRKET) tarafından aşağıda bilgileri verilen gayrimenkul teklif alma yöntemiyle, yapılacak satışına ilişkin prosedür aşağıdadır.

Satışa Konu Gayrimenkul ve Muhammen Bedel: 6.000.000TL

Tapu Bilgisi Muhammen Bedeli (TL) KDV Hariç Niteliği Yüzölçümü

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, 1639 parsel, Niteliği Arsa, Yüzölçümü 6.000,00 m2

Anılan gayrimenkule ilişkin bilgiler, ŞİRKET açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir. ŞİRKET satılanın ayıbından ve zaptından sorumlu değildir. Gayrimenkul ile ilgili olarak ŞİRKET tarafından verilen bilgiler ve her türlü ilanlar (Satış Listesi, Gazete tanıtım İlanı, İnternet, Afiş vb.) genel bilgi niteliğindedir.

Tekliflerin Verilmesi: Teklif sahipleri, Ek'te yer alan Teklif ve Taahhütname Formu’nu, Form’da tarif edildiği üzere eksiksiz bir şekilde doldurarak ekine istenen belgeleri ekleyecek ve imzalayacaktır.

Teklif sahiplerinin, Teklif ve Taahhütname Formu’nu, teminatı yatırdığına ilişkin dekontu veya teminat mektubunu aslını ŞİRKET’in Şabaniye Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:305 Akköprülü Plaza Edremit / Van adresine kapalı zarfla ulaştırması gerekmektedir.