Konferansta konuşan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, “Bizler Resul-i Kibriya Efendimizi örnek ittihaz etmedikçe problemleri çözmemiz mümkün değildir. Dünya ve ahiret saadetine erişmek ancak dünya ve ahiret efendisine tabi olmakla mümkündür. Çünkü O bize Kur’an-ı Kerimi tebliğ etmiş, tebyin etmiş (açıklamış), tatbik etmiş ve tezkiye yani şirk ve kötülüklerden arınma yolunu göstermiş, hikmeti öğretmiştir. O’nu tasdik edip, O’na tabi olmak, O’na itaat etmek, O’nun sünnet-i seniyyesini ihya etmek ve müdafaasını yapmak, O’na salat ve selam getirmek, O’nu sevmek, O’nun ümmeti olan bizlerin üzerine farzdır. Bizim için ölçü Efendimiz (sav)’dir. Allah-û Teala tarafından sevilmek ancak ona tabi olmakla mümkündür” dedi.