Özellikle sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir başarı sağlamak, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde profesyonel bir organizasyon olan Mesleki Eğitimin önemi oldukça büyüktür.

Özellikle ülkemiz gibi hızla gelişen ülkelerde genç nüfusun da artmasıyla ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de vasıfsız iş gücü sorunudur.

Bu durum şüphe yok ki bir takım toplumsal sorunlarla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Mesleki eğitimle birlikte iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek bu olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretimlerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Ekonomik, sosyal gelişmişlik ve kalkınmışlık olarak gelişme aşamasında olan ilimiz, eğitimde de maalesef istenilen seviyelere ulaşmış değildir. Ülkenin en genç nüfusuna sahip ilimizde işsizlik ciddi boyutlardadır. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü niyetli, istismarcı güç odaklarında korumanın yeganeyolu, temel eğitimi, teknik mesleki eğitimi yaygınlaştırmak, gençlerimize teknik ve beceri kazandırarak onları iş güç sahibi yapmaktır.

Ülkemizde ve Dünya’da yaşanmakta olan değişime ve gelişime ayak uydurabilmek için, aynı hızla meslek ve teknik eğitime olan bakış açısında da esaslı bir revizyona ihtiyaç vardır.

Genç insanlara erdemli, başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin yolu mesleki teknik eğitimden geçer.

Gençlere mesleki ilgi, istidat ve kabiliyetini geliştiren, onlara bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıkları kazandırmanın yolu teknik mesleki eğitimden geçer.

Teknik mesleki eğitim, problem çözme becerileri yüksek, analitik düşünebilen, temel bilimler alanında güçlü bir akademik bilgiye sahip yaratıcı, teknolojiyi izleyen bireyler yetiştirir.

Teknik meslek okulları kendine güvenen, zamanı iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, problem çözen ve ekip çalışması yapabilen gençler yaratır.

Sürekli tüketen değil üreten nesiller yetiştirir. Ülkesine ve toplumuna faydalı, mesleki ve iş ahlakına sahip gençler yetiştirir.

Çağa ve mesleki eğitime uygun, gelişen teknoloji tanıyan ve uygulayabilen, etkili ve doğru iletişim kurabilen, sosyal, sportif ve sanatsal becerileri yüksek gençler yetiştirmek, çevreye ve doğaya duyarlı, toplumsal ve ahlaki değerlere önem veren bireyler var etmek, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunacak, Ülke insanının refah düzeyini artıracak insanlar yetiştirmektedir.

İlimiz ve bölgemizdeki sanayici, imalatçı ve üreticilerin büyük sıkıntı yaşadıkları nitelikli, kalifiye, becerili ve ara eleman ihtiyacını ancak teknik ve mesleki eğitimi veren kurumlarla çözeriz.

ilimizin ve bölgemizin büyümesini ve kalkınmasını sağlayacak bir stratejik plan dahilinde mesleki ve teknik eğitim kurumları ihdas edilmelidir.

Teknik mesleki eğitim kurumlarında eğitim verilecek dallar belirlenirken ilin ekonomik parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır.” Dedi.