Bostaniçi Makbule Küçükçalık İlk-Ortaokulu, özel gereksinimi olan öğrenciler için önemli bir projeyi hayata geçirdi. ‘Bir Dönüşüm Bin Değişim’ projesi kapsamında okul bünyesinde eğitim gören özel gereksinimi olan öğrenciler için okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler, tamamı geri dönüşüm malzemesinden oluşan bir destek eğitim odası açtı. 


Projenin genel amacı ile ilgili bilgiler veren proje koordinatörü Hüseyin Yıldız, “Çalışmanın amacı özel gereksinimi olan öğrencilerimizin eğitim programına dâhil olmaları ve eğitimlerini gerektiği gibi tamamlayabilmeleri için ihtiyaç duyulan kaynak odanın oluşturulmasında ve oluşturulan kaynak odanın fiziki standartlarının (donanım-materyal) yükseltilmesinde, veli-öğrenci-öğretmen işbirliğini sağlayacak yenilikçi ortam ve etkinlikler oluşturmak yoluyla destek eğitim hizmetleri hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın amacı doğrultusunda kaynaştırma öğrencilerimiz-öğretmenlerimiz ve veliler ile işbirliği içerisinde destek eğitim odamızı açtık.

Bu oda için gerekli olan materyalleri tamamen geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptık. Bu süreçte öğrencilerin hayal gücünden yararlanarak bu odayı tasarladık. Bu odanın ve burada bulunan eğitim materyallerinin hazırlanma sürecinde gerek okul öğretmenlerimiz gerek velilerimiz gerekse idaremiz bize oldukça destek sağladı.

Materyallerin yapımında yüzde 82 gibi yüksek bir tasarruf sağladık. Burada bulunan materyallerimiz 1 ile 200 arasında parçadan oluşmakta ve kaynaştırma öğrencilerimizin eğitimlerini ve bu odaya erişimlerini bu materyaller üzerinden sağlamaktadır.

Kaynaştırma öğrencilerimize bu odada verilen eğitim ve yapmış oldukları etkinliklerle birlikte geri dönüşüm alanında ve çevre kirliliği konusunda büyük bir farkındalık sağlanmıştır. Öğrencilerimizin bu odaya erişimi ile özgüvenlerinin arttığını ve daha rahat bir şekilde iletişim kurduklarını tespit ettik.

Çalışmanın maliyetli bir çalışma olmaması nedeniyle ülke genelinde tüm okullarda uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması kolaydır. Böylesi çalışmalar destek eğitim hizmetlerine, destek eğitim hizmeti alan bireylere ve bu bireylerin aileleri üzerinde olumlu tutum ve davranış kazandırmaya devam edecektir” dedi.