Van Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ortaokul ve lise okul yönetici bilgilendirme toplantılarını tamamladı.

Van Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ulusal ve Uluslararası sınav uygulamaları olan ABİDE, PISA, TIMMS ve İzleme Araştırmaları bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Söz konusu toplantılar Van İli İlçelerinde bulunan Ortaokul ve Lise okul yöneticileri ile gerçekleştirildi.

Yapılan toplantılarda bilgilendirme sunumlarında, ulusal ve uluslararası sınav uygulamaları, beceri temelli değerlendirme sistemi, 2023 Eğitim vizyonunda ölçme ve değerlendirme alanındaki hedefler ve yenilikler ile açık uçlu ve çoktan seçmeli testler hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.