Ülke ekonomisinde KOBİ’lerin üstlendiği rolü ve KOSGEB desteklerini değerlendiren Milletvekili Arvas; küresel ticaret anlayışı ile birlikte zaman içinde işletme tercihlerinin de değiştiğini, büyük ve hantal işletmeler yerine küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) tercih edilir olduğunu kaydetti.

Arvas, “Özellikle sanayi dönüşümü sonrası KOBİ’lerin önemi oldukça artmıştır.

KOBİ'ler, küreselleşme ile birlikte dünyada yaşanan değişimle uyumlu, esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi yapıları ile ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline gelmişlerdir.

Günümüzde, KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde sahip olduğu oransal büyüklük bir yana; toplam istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve krediler içindeki paylarının da önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir.

KOBİ’ler, hem ekonomik hem de sosyal yönleri olan ekonomik birimlerdir.

Ülkemiz ekonomisi açısından KOBİ’lerin üstlendiği rol çok önemlidir.

Bu nedenle bu işletmelere yönelik bazı yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmış, çok sayıda teşvik ve destek politikalarını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’de de ekonomilerin başarılı olması, çok büyük oranda KOBİ'lerin başarılı olmasına bağlıdır.

Bu nedenle KOBİ'lerin geliştirilmesi ve korunması için hükümetimiz en iyisini yapmaya gayret ediyor” dedi. 


2019 yılında KOSGEB tarafından KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon TL destek sağlanacağını kaydeden Arvas, “Hükümetimiz tarafında tahsis edilen destek bütçesi, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları başta olmak üzere ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından beş ana destek programı ile KOBİ’ler ve girişimciler desteklenmektedir.

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri, KOBİ Finansman Destekleri ve Laboratuvar Hizmetleri destekleri yapılıyor.

Van’da aktif ve başarılı bir şekilde KOBİ’lerle işbirliği yaparak yönlendiren ve destekleyen Van KOSGEB İdaresi, AK Parti iktidarımız döneminde yani 2003-2019 yılları arasında 13 bin 49 adet KOBİ ve girişimciye toplam 541 milyon 16 bin 237 TL tutarında destek sağlamıştır.

Van KOSGEB Müdürlüğü yine aynı verimlilikle uygulamalı girişimcilik eğitimleri kapsamında 22 bin 692 girişimci adayına sertifika vermiş ve bin 96 girişimcinin kendi işini kurmasını sağlanmıştır.

Günümüzde, KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde sahip olduğu oransal büyüklük bir yana, toplam istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve krediler içindeki paylarının da önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir.

Genel olarak KOBİ’ler, hem ekonomik hem de sosyal yönleri olan ekonomik birimlerdir.

KOSGEB yeni iş fikirlerini destekleyen ve girişimciyi teşvik eden bir kurumdur” diye konuştu.