Elite World Van Hotel’de düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref  Malkoç, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Malkoç, kamu denetçiliği kurumu olarak, sorunlar, çözüm önerileri ve fırsatlarla ilgili rapor hazırlayarak devletin diğer kurumlarına ilettiklerini ve sorunların çözümü noktasında katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun; 2010 yılında Anayasanın 74.Maddesinde yer alan anayasal bir kurum olduğunu ifade eden Malkoç, 2012 yılında 6328 sayılı kanunla tüzel kişiliği kazandığını ve 2013 yılından itibaren de şikayetleri dinlemeye başladığını ifade etti. 4,5 yıl içerisinde 40 bine yakın şikayet geldiğini dile getiren Malkoç, “2016 yılında 5516 şikayet gelmişken biz göreve başladığımız bu arkadaşlarla yaptığımız faaliyetler, il ziyaretleri, basın tanıtım faaliyetleri neticesinde başvurular geçen yılın üç katına çıkmış ve 2017 Kasım ayı itibariyle 15 bini aşmış durumdadır. Biz halkın avukatlığını yapmaya çalışıp, idareye de yol gösteriyoruz. Kararlarımızla onlara danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Amacımız kamunun vicdanını, kamunun sesini harekete geçirip, Türkiye’deki idareyi şikayet yoluyla denetleyip, kamu hizmetleri kalitesini artırmak, yöneticilerin; vatandaşın memnun olacağı şekilde hizmetleri sunmasına katkıda bulunmak, insanlarımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, Türkiye’de demokrasinin kökleşmesine katkı sağlamak ve şeffaf bir yönetimi ortaya çıkarmaktır” dedi.


Denetimlerini ancak kendilerine yazılı bir şikayet gelmesi üzerine yapabildiklerinin altını çizen Malkoç, bu konuda vatandaşlardan gereken hassasiyeti göstermelerini istedi. Van'ın genç bir nüfusa sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Malkoç, "Hayvancılık bölge için çok önemli. bu nedenle özellikle küçükbaş hayvancılığın burada tekrar geliştirilmesi gerekiyor. Yine İran, Van için çok önemli. Bu nedenle önemli adımlar İranlı turist sayısını çok daha fazla arttırabilir" şeklinde konuştu.

 

Basın toplantısı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Haber yorum:Sefa Bildik/Van Havadis