Köklü Değişim Van Temsilciliğinin gerçekleştirmiş olduğu Devletlerarası İlişkiler Paneli moderatörü Murat Çetin, açıklamada bulundu. Devletlerarası ilişkilerin Dünya'da küresel siyasete etki bakımından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Çetin; "Bu minvalde Devletlerarası durum, örf ve devletlerarası kanun meselelerini iyi anlamak gerekiyor" dedi. Dünya'yı büyük bir savaşın beklediğini öne süren Çetin, Kapitalizmin artık son demlerini yaşadığını ve ortadoğu topraklarına hücum eden batılı büyük devletlerin, Dünya kamuoyunu artık kandıramadıklarını, Dünya kamuoyunun bu büyük devletlerin petrol, petrokimya endüstrisi ve hammaddeler uğruna ortadoğu topraklarına hücum ettiklerini anlamaktadır, dedi. Konuşmacı Kenan Timur tarafından Devletlerarası Durum ve Küresel Siyaset konusu , araştırmacı Yakup Nanto tarafından "Devletlerarası Örf" ve Harun Çimen tarafından da "Devletlerarası Kanun" konusu anlatıldı.

Bu 3 başlıkta anlatılan hususlara değinen Murat ÇETİN, yakın bir tarihte dünyanın birinci devleti olan ABD'nin, bu vasfını kaybedeceğini ve Dünya'da siyasi bir boşluğun oluşacağını söyledi. Bu siyasi boşluğun, ancak Raşid-i Hilafet Devleti tarafından doldurulacağı vurgulanan panel, katılımcıların konuşmacılara sorduğu sorular ve cevaplarla sonlandırıldı.