Önlenmesi projemizin koordinatörü Sebiha İstek ile sosyal hizmet uzmanı üyemiz Halis Keve görevli olarak sürdürdükleri sosyal inceleme araştırma çalışmasını 12.09.2018 itibari ile tamamladılar. Urartu-Der olarak taahhüt ettiğimiz üzere sosyal inceleme araştırmamızın nihai sonuçlarını Bakanlığımıza, Valiliğimize, ve ilgili diğer kurumlarımıza rapor halinde sunduk.

            Gönüllülüğün esas alındığı sosyal inceleme araştırmamıza katılımda bulunan, kimliklerinin de gizli tutulduğu bağımlı bireylerin geriye dönük hikayeleri, bağımlılık öncesi bağımlılık hikayeleri ve tedavi süreçleri ele alınmıştır. Van ve çevre illerden tedavi için AMATEM’e gelen 19/65 yaş aralığında olan,     (33)’ü erkek, (1)’i kadın, toplamda (34) kişi ile nitel bir sosyal inceleme çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin arasında uyuşturucu madde bağımlılığına en erken başlayan kişi 11 yaşında başladığını belirtmiştir. Katılımcıların (9)’u ilkokul mezunun ya da terk, (11)’i ortaokul mezunu ya da terk, (10)’u ise lise mezunu ya da terk, (4)’ü ise üniversite mezunu ya da terk durumundadır.

            Sosyal inceleme çalışmasına katılan bireylerin beyanları doğrultusunda maddeye başlama sebeplerinin başında, arkadaş çevresi, aile içi şiddet, eğitimde aksaklık, stres ve sıkıntılardan kurtulma, ilgisizlik gibi etkenlerin geldiği gözlemlenmiştir. Görüşmelere katılım sağlayan madde bağımlısı bireylerin beyanları doğrultusunda madde kullanımının gasp, hırsızlık, yan kesicilik, kaçakçılık, kasten adam yaralama gibi suçları işlemeye sevk ettiği anlaşılmıştır. Bağımlı bireyler maddeye ulaşmada sıkıntı çekmediklerini ve istedikleri zaman maddeyi bulabildiklerini belirtmiş, şehrin her köşesinde maddenin bulunabileceğini beyan etmişlerdir. Aynı zamanda yatarak tedavi görmekte olan hastalara maddelerin ulaştırılabildiği, hastaların çevresinde tehlikenin devam ettiği önemle ifade edilmiştir. Katılımcılar, uyuşturucu maddenin en çok satıldığı bölgeler olarak parkları, okul çevrelerini, internet cafeleri işaret etmiş, alım satımının rahatlıkla yapılabildiğini ifade etmişlerdir.

            İlimizde önleme ve müdahale çalışmalarının arttırılması ve çalışmaların kapsamının genişletilmesi bağımlılık riskini büyük ölçüde engelleyecektir. İl genelinde madde bağımlılığı ile mücadele üzerine faaliyet yürüten kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, emniyet güçleri ve gönüllülerin koordineli bir şekilde çalışmalar yapmaları önem arz etmektedir. Madde bağımlısı bireylerin söylemleri üzerine emniyet güçlerinin mahallelerde, parklarda, internet cafelerde, okul çevrelerinde sürdürdükleri denetimlerini mutlak suretle arttırmaları gerekmektedir.

            Madde bağımlılığı öncesinde, sonrasında ve tedavi sürecinde aile faktörü büyük rol almaktadır. Bireyler üzerinde aile unsuru belirleyicidir. Bireyin bağımlılığa sürüklenmesinde, bireyin maddeyi yoğun kullanmasında, tedavi sürecinin erken başlaması ya da geç başlamasın da ve tedavi sürecinin kesintisiz devam etmesinde en belirleyici etken ailedir. Bu durumların gelişmesinde ve bağımlılığın her aşamasında olumlu ve olumsuz katkı sağlayan tek unsur ailedir. Aileden ilgi ve destek görenlerin tedaviye daha kararlı oldukları, ilgi ve destek görmeyenlerin tedavi için çekingen davrandıkları gözlemlenmiştir.

            Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği olarak madde bağımlılığı ile mücadele bağlamında çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan  kıymetli desteklerini esirgemeyen ve her tür özveride bulunan devlet büyüklerimize minnettar olduğumuzu önemle belirtiyor, en derin muhabbetler ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.