Adıma Kayıtlı Olan Van Vergi Dairesi kayıtlı 130053  Nolu Fatura

sayfasını kaybettim

 HÜKÜMSÜZDÜR

Musa Güneş

TC:5...05...2.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Adıma Kayıtlı Olan Van Vergi Dairesi kayıtlı 188450  Nolu Sevk

İrsaliyesi sayfasını kaybettim

 HÜKÜMSÜZDÜR

Musa Güneş

TC:5...05...2.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Adıma Kayıtlı Olan Van Vergi Dairesi kayıtlı 188301-188350  Nolu Sevk

irsaliye koçanı kaybolmuştur

 HÜKÜMSÜZDÜR

Musa Güneş

TC:5...05...2.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Adıma Kayıtlı Olan Van Vergi Dairesi kayıtlı 188301 Nolu Sevk irsaliye koçanı kaybolmuştur

HÜKÜMSÜZDÜR

 Musa Güneş

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Adıma Kayıtlı Olan Van Vergi Dairesi kayıtlı 53401 ile başlayan 5550 ile

biten 3 adet fatura koçanı kaybomuştur 

HÜKÜMSÜZDÜR

Musa Güneş 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nufüs Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Pınar Ergioğuz

TC:1.0...87..8

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)’den  Almış Olduğum

 Formasyon Belgemi Kaybettin

HÜKÜMSÜZDÜR

Mustafa Bağcı

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilgisayar Programcılığı

Bölümünden almış Olduğum Öğrenci Kİmlik Kartımı Kaybettim 

HÜKÜMSÜZDÜR

Tuncay Altıntaş

 TC:36..12..046

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Nüfus Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Nihal Demir

TC:50…62….82