Nüfus  Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Mira Açar

TC:50...8....0

--------------------------------------------------------------

Nüfus Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Caniye Caner

----------------------------------------------------------------

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi’nden

Almış Olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Mustafa Güven

Öğrenci NO:1...60...0.3

----------------------------------------------------------------

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Almış Olduğum

Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Ebruhan Yıldırım

Öğrenci NO:1...0....18

----------------------------------------------------------------

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Almış Olduğum

Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Duygu Uğurlar

Öğrenci NO:1...70...0.9

----------------------------------------------------------------

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Almış Olduğum

Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Zeynep Peker

Öğrenci NO:1...00...3.

----------------------------------------------------------------

Nufüs Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Muğdat Göklü

TC:4...3...1.0

----------------------------------------------------------------