Faaliyetimde kullanmış olduğum Seri A sıra 1051-1100 nolu serbest meslek makbuzunun 1074 nolu yaprağının alt nüshasını ve Seri A sıra  1-150 nolu 3 cilt reçeteyi kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Muhammed Baytar

Van Vergi Dairesi: 15...54..1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Edebiyat Fakültesi

Antropoloji Bölümü’nden Almış Olduğum Öğrenci Kimliğimi Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Rubeysa Yıldız

Öğrenci NO.: 16...0...43

 KAYIP İLANI

==============================================

Nüfus Cüzdanımı Kaybettim

HÜKÜMSÜZDÜR

Zınar Mean

TC: 691…34…10

==============================================

Nüfus Cüzdanımı Kaybettim Hükümsüzdür

 HÜKÜMSÜZDÜR

Zahide Bilir