Van Büyükşehir Belediyesi taşeron mülakat sonuçları belediye sayfasından yapılan açıklama ile duyuruldu. Peki, kimler bu sınavı başarılı tamamladı, kimler başarısız oldu? Tam liste için tıklayın…

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “696 sayılı KHK 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara' ilişkin Tebliğin 39. Maddesi gereğince yapılan sınavda başarılı olan ve olmayanların listesi ilanen duyurulur.

1 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların' 'Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı' başlıklı 39. maddesinin (5). Fıkrasında 'Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Hükmüne istinaden ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZ SÜRESİ: İlana itirazlar; ilan tarihinden itibaren (3 Gün) 12 Nisan 2018 Perşembe Günü mesai bitimine kadardır.

İTİRAZ YERİ: Van Büyükşehir Belediyesi, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Evrak Kayıt Birimi’ne tarih ve sayısı alınarak gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak ve şahsen yapılacaktır.

İlan edilen listelerde ‘’İşçi Statüsü’’ kapsamına geçirilenlerden 657 DMK’ nın 48. Maddesindeki şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.”

İŞTE TAM LİSTE:

 

Barış

ALAV

BAŞARILI

Engin

ÇELİK

BAŞARILI

Gökhan

MÜKÜSLÜ

BAŞARILI

Hatice

AKSU

BAŞARILI

Mehmet Selim

TUNÇ

BAŞARILI

Mesut

GÜL

BAŞARILI

Metin

YILMAZKOLUKISA

BAŞARILI

Ramazan

KARABULUT

BAŞARILI

Savaş

SADIKOĞLU

BAŞARILI

Sinan

YİĞİT

BAŞARILI

Ünal Ünsal

GÖRENDAĞ

BAŞARILI

Zümmet

GÜDEN

BAŞARILI

Abdulhakim

DUMAN

BAŞARILI

Abdulhekim

TAN

BAŞARILI

Abdulkerim

DENİZ

BAŞARILI

Abdulvahap

TAŞ

BAŞARILI

Abdurrehim

MALİT

BAŞARILI

Abidin

GÖREN

BAŞARILI

Abidin

KURT

BAŞARILI

Adil

KOÇ

BAŞARILI

Ahmet

KARAMAN

BAŞARILI

Ahmet

ERGİN

BAŞARILI

Ahmet

ERGİNYER

BAŞARILI

Ahmet

ERTAŞ

BAŞARILI

 

Ahmet

SAVLUĞ

BAŞARILI

Ali

DUMAN

BAŞARILI

Ali Adem

GÜLTEPE

BAŞARILI

Arif

KUTLUK

BAŞARILI

Arjin

HARMAN

BAŞARILI

Aycan

DEMİR

BAŞARILI

Bekir

KAYA

BAŞARILI

Burhan

ÖZKAN

BAŞARILI

Burhan

ŞAHİN

BAŞARILI

Bülent

TOKAŞ

BAŞARILI

Cabrail

ÇAKAR

BAŞARILI

Cafer

MAT

BAŞARILI

Cafer

ÖZER

BAŞARILI

Cahit

AYDIN

BAŞARILI

Cebar

TURGUT

BAŞARILI

Cengiz

YILDIRIM

BAŞARILI

Cindi

ASKAN

BAŞARILI

Cuma

OĞURLU

BAŞARILI

Çınar

ZİBEK

BAŞARILI

Davut

ALTUNTAŞ

BAŞARILI

Derviş

İNAL

BAŞARILI

Edip

ERTAŞ

BAŞARILI

Ekrem

ABİ

BAŞARILI

Ekrem

KURT

BAŞARILI

Emin

BEYTER

BAŞARILI

Emin

YİĞİT

BAŞARILI

Emrullah

AYDIN

BAŞARILI

Emrullah

TANRIVERDİ

BAŞARILI

Engin

ELTER

BAŞARILI

Ercan

BİNGÖLLİ

BAŞARILI

Erhan

YENTUR

BAŞARILI

Fatih

BİLGİ

BAŞARILI

Faysal

DÖNMEZ

BAŞARILI

Fehmi

ÖRKMEZ

BAŞARILI

Feramez

TUNÇ

BAŞARILI

Ferdi

ALDEMİR

BAŞARILI

Fesih

YANDIM

BAŞARILI

Fevzi

GÜNEŞ

BAŞARILI

Fevzi

PALA

BAŞARILI

Fırat

ÖZİSTER

BAŞARILI

Fikret

BARIŞTIRAN

BAŞARILI

Fikret

CANİŞ

BAŞARILI

Haci

BİLBAN

BAŞARILI

Haci

ORHAN

BAŞARILI

Hakan

GÖRENTAŞ

BAŞARILI

Halis

ÖZTÜRK

BAŞARILI

Halis

GÜR

BAŞARILI

Halis

KOCAMAN

BAŞARILI

Halit

KANAT

BAŞARILI

 

 

Hamdullah

ÇAKI

BAŞARILI

Hasan

TAŞ

BAŞARILI

Hayati

ARVAS

BAŞARILI

Haydar

ABİ

BAŞARILI

Hayrettin

MEGİŞ

BAŞARILI

Hayrettin

YACAN

BAŞARILI

Hikmetullah

DİNDAR

BAŞARILI

Hilmi

YAVUZ

BAŞARILI

Hüsamettin

YAĞMUR

BAŞARILI

Hüsamettin

IŞIK

BAŞARILI

Hüsnü

ABİ

BAŞARILI

İbrahim

DUZLİ

BAŞARILI

İbrahim

GÜNDÜZ

BAŞARILI

İsa

ALTIN

BAŞARILI

İsa

DİNÇ

BAŞARILI

İsa

TAŞ

BAŞARILI

İskender

ATİMAN

BAŞARILI

İskender

GÜDÜRÜ

BAŞARILI

İsmet

BOR

BAŞARILI

İsmet

KARAKOYUN

BAŞARILI

İsmet

KAYA

BAŞARILI

Kaya

BAYRAM

BAŞARILI

Kemal

ABİ

BAŞARILI

Kerem

PALA

BAŞARILI

Kübra

GEÇER

BAŞARILI

Macit

İTAH

BAŞARILI

Medeni

KARA

BAŞARILI

Medeni

KAZUT

BAŞARILI

Medeni

YABAS

BAŞARILI

Mehmet

BABAT

BAŞARILI

Mehmet

ÇAKMAK

BAŞARILI

Mehmet Ali

MAZLUM

BAŞARILI

Mehmet Can

ÇOBAN

BAŞARILI

Mehmet Emin

SAKAR

BAŞARILI

Mehmet Güllü

ÇOBAN

BAŞARILI

Mehmet Raci

ÇAKAR

BAŞARILI

Mehmet Sıddık

TUTAR

BAŞARILI

Mehmet Şakir

TAM

BAŞARILI

Menduh

KAYA

BAŞARILI

Mesut

EREZ

BAŞARILI

Mıraz

GÜVEN

BAŞARILI

Mirza Mehmet

TATLI

BAŞARILI

Muhsin

İŞBİLİR

BAŞARILI

Murat

ALDEMİR

BAŞARILI

Murat

ASLAN

BAŞARILI

Murşit

MAT

BAŞARILI

Musa

KILIÇ

BAŞARILI

Musa

YADİKAR

BAŞARILI

Muzaffer

EĞİLMEZ

BAŞARILI

 

 

Müslüm

TUTAR

BAŞARILI

Naci

BİNGÖL

BAŞARILI

Nadir

KURT

BAŞARILI

Naim

TURĞUT

BAŞARILI

Necati

ENDAKÇI

BAŞARILI

Nedim

BOR

BAŞARILI

Niyazi

CENGİZ

BAŞARILI

Osman

KARAKAYA

BAŞARILI

Ömer

ALGÜZEL

BAŞARILI

Ömer

ÖREKLİ

BAŞARILI

Rahime

ATSAK İNAN

BAŞARILI

Ramazan

DENİZ

BAŞARILI

Ramazan

DUMAN

BAŞARILI

Ramazan

DUMAN

BAŞARILI

Rasim

YABA

BAŞARILI

Recep

DUMAN

BAŞARILI

Recep

KAVAL

BAŞARILI

Rıdvan

TEMEL

BAŞARILI

Rıdvan

YILMAZ

BAŞARILI

Rıza

ASLAN

BAŞARILI

Rıza

CEYLAN

BAŞARILI

Rızkı

ORTA

BAŞARILI

Ruşen

YORGUN

BAŞARILI

Sabri

ARAL

BAŞARILI

Sabri

ERSÖZ

BAŞARILI

Sabri

KARAKUŞ

BAŞARILI

Sadık

KAYA

BAŞARILI

Sait

AKKUŞ

BAŞARILI

Salih

ACAR

BAŞARILI

Sayim

YENTUR

BAŞARILI

Sefer

BULUT

BAŞARILI

Sekvan

ÜREK

BAŞARILI

Semih

YILMAZ

BAŞARILI

Serkan

BAŞUK

BAŞARILI

Servet

ÇELİK

BAŞARILI

Servet

ŞEKER

BAŞARILI

Seyfettin

ATABAY

BAŞARILI

Sıhhat

SAYIK

BAŞARILI

Suat

DEĞER

BAŞARILI

Suat

DEMİR

BAŞARILI

Süleyman

KARAMAN

BAŞARILI

Şaban

AŞKAN

BAŞARILI

Şahin

KARATAŞ

BAŞARILI

Şükran

KAPLAN

BAŞARILI

Tekin

DEMİR

BAŞARILI

Tuncer

ÇİÇEK

BAŞARILI

Turan

KÜLAY

BAŞARILI

Turgut

DEYMEZ

BAŞARILI

Veysel

YANEL

BAŞARILI

 

 

Veysi

AKKOŞ

BAŞARILI

Veysi

DUMAN

BAŞARILI

Veysi

IŞIK

BAŞARILI

Veysi

KAVAL

BAŞARILI

Yaşar

EFE

BAŞARILI

Yaşar

MAT

BAŞARILI

Yavuz

PULAT

BAŞARILI

Yılmaz

YILDIRIM

BAŞARILI

Zahir

KAÇMAZ

BAŞARILI

Zahir

YABA

BAŞARILI

Zana

TURGUT

BAŞARILI

Zeydin

BAZAR

BAŞARILI

Ziyap

DURMAZ

BAŞARILI

Zübeyir

KANAT

BAŞARILI

Cevdet

İPEK

BAŞARILI

Çetin

BEYAZ

BAŞARILI

Faruk

ÖZBEY

BAŞARILI

Fuat

ÜÇER

BAŞARILI

Halit

ÖZAY

BAŞARILI

Hüsnü

YAKIN

BAŞARILI

Kaçak

BARIŞ

BAŞARILI

Mehmet

İŞLER

BAŞARILI

Selahattin

KAYA

BAŞARILI

Veysel

KAYA

BAŞARILI

Adem

ÇAKAR

BAŞARILI

Ali

GEZER

BAŞARILI

Ayhan

VARLI

BAŞARILI

Bayram

FİDAN

BAŞARILI

Cumhur

GÜLLÜ

BAŞARILI

Ercan

DAĞDANA

BAŞARILI

Erdal

DENİZER

BAŞARILI

Erdal

DOĞRU

BAŞARILI

Erkan

ELÇİ

BAŞARILI

Erkan

TURAN

BAŞARILI

Fuat

KELEŞ

BAŞARILI

Habip

POLATCANLI

BAŞARILI

Hacı

LALE

BAŞARILI

Hakan

ABİ

BAŞARILI

Hakif

BEYGE

BAŞARILI

Hamit

YILMAZ

BAŞARILI

İkram

KAZAN

BAŞARILI

Kamuran

ŞAHİN

BAŞARILI

Mehmet

AÇAR

BAŞARILI

Mehmet

AKSU

BAŞARILI

Mehmet Sadık

AKKUŞ

BAŞARILI

Meltem

CANPOLAT

BAŞARILI

Metin

AKBAŞ

BAŞARILI

Mustafa

ÇİFTÇİ

BAŞARILI

Oğuz

AYDIN

BAŞARILI

 

 

Oktay

OR

BAŞARILI

Rıza

YILMAZ

BAŞARILI

Selami

ŞENGÜL

BAŞARILI

Selçuk

YILMAZ

BAŞARILI

Serdar

ÇEVİK

BAŞARILI

Sevda

KADIRHAN ZİREK

BAŞARILI

Sinan

BAKAK

BAŞARILI

Süphan

KULA(MANSIZ)

BAŞARILI

Taner

AYKUT

BAŞARILI

Uğur

ÖZLÜ

BAŞARILI

Ulaş

AKDAŞÇI

BAŞARILI

Yasemin

ÇELEBİ

BAŞARILI

Yaşar

AKINCI

BAŞARILI

Yıldırım

GENCER

BAŞARILI

Yüksel

SÖZCÜ

BAŞARILI

Zeynep

KAYA

BAŞARILI

Ziyattin

YÜREMEZ

BAŞARILI

Emrah

ŞEN

BAŞARILI

Eyüphan

BİLGİ

BAŞARILI

Ferhat

AĞLAMIŞ

BAŞARILI

Fethi

GENÇ

BAŞARILI

Musa

ACAR

BAŞARILI

Ömer

KAPLAN

BAŞARILI

Önder

OKTA

BAŞARILI

Servet

ERTAK

BAŞARILI

Sevgi

ÇUBUKÇU

BAŞARILI

Yaşar

KURT

BAŞARILI

Fidan

MAMUK

BAŞARILI

Gurbet

BAŞARAN

BAŞARILI

Kezban

GÜR

BAŞARILI

Mariana

OĞUZ

BAŞARILI

Mehmet

GÜL

BAŞARILI

Mizgin

KOCA

BAŞARILI

Nezahat

AÇIKEL

BAŞARILI

Nurcan

EKREMEN (KARAKURT)

BAŞARILI

Rojbin

DELEN

BAŞARILI

Sevda

ERÇİÇEK

BAŞARILI

Sevgi

ŞAPKACI

BAŞARILI

Taybet

TANİŞ ERGENÇ

BAŞARILI

Yılmaz

KAYA

BAŞARILI

Zeynep

YALNIZ

BAŞARILI

Zozan

SAYAN

BAŞARILI

Abdulkahhar

YİĞİT

BAŞARILI

Baran

ELMAS

BAŞARILI

Harun

DERELİ

BAŞARILI

Husret

ÇAĞAN

BAŞARILI

Hüsnü

ERTAŞ

BAŞARILI

Kasım

AKYÜZ

BAŞARILI

Muhammet

KULAZ

BAŞARILI

 

 

Necmettin

KURT

BAŞARILI

Nihat

SÜER

BAŞARILI

Sema

GÖRGÜLÜ

BAŞARILI

Seyhan

OSKAY

BAŞARILI

Talha

ÇİFTÇİ

BAŞARILI

Tuba

ŞEN

BAŞARILI

Adnan

SARİHAN

BAŞARILI

Barış

TAŞ

BAŞARILI

Bedirhan

DENİZ

BAŞARILI

Tekin

AKAN

BAŞARILI

Yılmaz

ALKAN

BAŞARILI

Abdulhamit

ÜSTÜN

BAŞARILI

Abdullah

TURGAL

BAŞARILI

Abdurrahman

ÇEKİÇİ

BAŞARILI

Abdurrahman

KESERCİ

BAŞARILI

Ahmet

ÖZER

BAŞARILI

Akın

ÇAŞURLUK

BAŞARILI

Alaettin

GÜRBÜZ

BAŞARILI

Ali

GÜVEN

BAŞARILI

Aydın

ŞİPAL

BAŞARILI

Aytürk

KOÇ

BAŞARILI

Baykal

AYHAN

BAŞARILI

Bedrettin

BİLEKÇİ

BAŞARILI

Cengiz

TAŞIR

BAŞARILI

Cevahir

BİTER

BAŞARILI

Cevdet

ORAK

BAŞARILI

Çavuş

BARDUR

BAŞARILI

Ecat

ABA

BAŞARILI

Emin

BENEK

BAŞARILI

Erkan

CAN

BAŞARILI

Eyüp

SİMEKLİOĞLU

BAŞARILI

Eyyüp

DEVECİ

BAŞARILI

Fadıl

ARMUTCU

BAŞARILI

Fatma

AYTİN (İŞ)

BAŞARILI

Fevzi

DURUR

BAŞARILI

Fikret

SAYIN

BAŞARILI

Gökhan

İMRE

BAŞARILI

Hamdullah

DEMİRTOSUN

BAŞARILI

Hanifi

ZORLU

BAŞARILI

Harun

BUÇAK

BAŞARILI

Hüsnü

BARAN

BAŞARILI

İzzet

GÜLER

BAŞARILI

Kamil

YAKUT

BAŞARILI

Kenan

ÇİFTÇİ

BAŞARILI

Mamıl

ÇİMEN

BAŞARILI

Mehmet

ÇALIŞKAN

BAŞARILI

Mehmet Hasan

KIRAN

BAŞARILI

Mehmet Emin

ATEŞ

BAŞARILI

Mehmet Emin

İNAN

BAŞARILI

 

 

Mehmet Sena

ERGÜN

BAŞARILI

Mehmet Sıdık

FİDAN

BAŞARILI

Mustafa

GÜRBÜZ

BAŞARILI

Nurullah

ÖLGÜ

BAŞARILI

Orhan

BİŞKİN

BAŞARILI

Orhan

IŞIK

BAŞARILI

Özgür

SARĞIN

BAŞARILI

Recep

KOTLUK

BAŞARILI

Sadık

DEMİR

BAŞARILI

Salih

BULUM

BAŞARILI

Sebahattin

CENGİZ

BAŞARILI

Sefer

BAŞARAN

BAŞARILI

Sezgin

ORUK

BAŞARILI

Sıracettin

KIYAT

BAŞARILI

Şahin

CALAN

BAŞARILI

Şevket

ÇİÇEK

BAŞARILI

Ulaş

MATPAN

BAŞARILI

Ümit

DAVUTOĞLU

BAŞARILI

Ümran

ÇAKI

BAŞARILI

Veysi

ESEN

BAŞARILI

Volkan

AKBAŞ

BAŞARILI

Yaşar

İZGİ

BAŞARILI

Yunus

ULUS

BAŞARILI

Abdulbari

ÇALIŞKAN

BAŞARILI

Abdullah

GÜLSEVİNÇ

BAŞARILI

Adem

TAŞKULAK

BAŞARILI

Adnan

SALİM

BAŞARILI

Ahmet

ÖZTUNÇ

BAŞARILI

Alaattin

GEÇER

BAŞARILI

Ali

GEZGEN

BAŞARILI

Atilla

HAŞİMOĞLU

BAŞARILI

Aydın

AYNA

BAŞARILI

Aydın

BAHADIR

BAŞARILI

Azmi

AKIN

BAŞARILI

Barış

AKSAÇ

BAŞARILI

Barış

BALİCAN

BAŞARILI

Bayram

BİLİCİ

BAŞARILI

Bilal

ERTOSUN

BAŞARILI

Burhan

KARA

BAŞARILI

Cafer

KARADEMİR

BAŞARILI

Cahit

ELÇİ

BAŞARILI

Cevdet

EREN

BAŞARILI

Cüneyt

AKTAŞ

BAŞARILI

Edip

TAMAN

BAŞARILI

Emin

ONAT

BAŞARILI

Emrah

ORTASAÇ

BAŞARILI

Engin

IŞIK

BAŞARILI

Ercan

ESER

BAŞARILI

Erdal

UYSAL

BAŞARILI

 

 

Erdal

MARAL

BAŞARILI

Erdoğan

BAYRİ

BAŞARILI

Ergül

SARGI

BAŞARILI

Ersin

ÖNER

BAŞARILI

Ersin

YAKIN

BAŞARILI

Eşref

ÇELİK

BAŞARILI

Faik

BAŞDİNÇ

BAŞARILI

Faruk

BARAN

BAŞARILI

Faruk

GÜLTEPE

BAŞARILI

Ferdi

YALÇIN

BAŞARILI

Ferit

HERLİ

BAŞARILI

Fesih

ASLAN

BAŞARILI

Fettah

ÇINAR

BAŞARILI

Gündüz

KEVE

BAŞARILI

Halit

KARADOĞAN

BAŞARILI

Hamide

KALKAN

BAŞARILI

Hasan Sami

BEZCİ

BAŞARILI

Hayati

CENGİZ

BAŞARILI

Hayrullah

ŞAHİN

BAŞARILI

Hekim

KİYAĞ

BAŞARILI

Hikmet

DAĞHAN

BAŞARILI

Hikmet

İLİM

BAŞARILI

İbrahim

KOÇAK

BAŞARILI

İdris

ŞENOL

BAŞARILI

İdris

YILDIZ

BAŞARILI

İkram

BUDAK

BAŞARILI

İshak

ÇAĞLAR

BAŞARILI

İsmail

ERDEM

BAŞARILI

İsmail

KERPİÇ

BAŞARILI

İsmail

KOÇ

BAŞARILI

İsmail

YOLCUDUR

BAŞARILI

İsmet

ÖZLEMEZ

BAŞARILI

Kaan

ELMAS

BAŞARILI

Kamil

ÖZKAN

BAŞARILI

Kemal

TURĞAY

BAŞARILI

Kenan

KAYA

BAŞARILI

Kenan

SARGIN

BAŞARILI

Kutbettin

BATMAZ

BAŞARILI

Mahmut

DENAT

BAŞARILI

Mahmut

GÜLTEPE

BAŞARILI

Mashar

GÜNAY

BAŞARILI

Mehmet

ERSİDAR

BAŞARILI

Mehmet

KARADAŞ

BAŞARILI

Mehmet

ÖZER

BAŞARILI

Mehmet

ŞAHAR

BAŞARILI

Mehmet Ali

KARTAL

BAŞARILI

Mehmet Emin

YILMAZ

BAŞARILI

Mehmet Sıddık

AYDİNÇ

BAŞARILI

Mehmet Şakir

ASKAR

BAŞARILI

 

 

Mehmet Şirin

KARAGÜLLE

BAŞARILI

Mehmet Tefik

ORUK

BAŞARILI

Menduh

ŞAHİN

BAŞARILI

Mesut

SÖYLEMİŞ

BAŞARILI

Metin

ÖZKAŞ

BAŞARILI

Muhsin

YILDIZ

BAŞARILI

Murat

ASLAN

BAŞARILI

Murat

KARTAL

BAŞARILI

Mustafa

ÇARIKCI

BAŞARILI

Mustafa

ERDEMİŞ

BAŞARILI

Naci

TEMİZER

BAŞARILI

Naci

KARATAŞ

BAŞARILI

Naif

SAYYİĞİT

BAŞARILI

Necip

ARSLAN

BAŞARILI

Necmettin

TOKLAR

BAŞARILI

Nedim

KİPÇİ

BAŞARILI

Nezir

ÇALIŞKAN

BAŞARILI

Nizamettin

ŞAN

BAŞARILI

Nurettin

GÖKÇE

BAŞARILI

Nurullah

ONURÖZ

BAŞARILI

Orhan

TURHAN

BAŞARILI

Orhan

ÇALIŞKAN

BAŞARILI

Osman

EKER

BAŞARILI

Ramazan

İBİŞ

BAŞARILI

Remzi

KARATAŞ

BAŞARILI

Rıdvan

YILDIZ

BAŞARILI

Rıdvan

AKDENİZ

BAŞARILI

Sedat

İŞİK

BAŞARILI

Serap

ÜLFER

BAŞARILI

Serhat

KARDAŞ

BAŞARILI

Servet

SÜMEN

BAŞARILI

Sinan

KARATAŞ

BAŞARILI

Sinan

TAŞKULAK

BAŞARILI

Soner

SARDUZ

BAŞARILI

Suat

ERBAŞ

BAŞARILI

Suat

TURAN

BAŞARILI

Suat

OLUR

BAŞARILI

Şinasi

ARVAS

BAŞARILI

Tacettin

ŞALVAN

BAŞARILI

Tahir

GENÇER

BAŞARILI

Tevfik

TAŞKULAK

BAŞARILI

Turan

EZGİ

BAŞARILI

Turgay

CAN

BAŞARILI

Turgut

ÖZBEK

BAŞARILI

Uğur

ALTIN

BAŞARILI

Uğur

GÖRENTAŞ

BAŞARILI

Vahap

GÜLEÇ

BAŞARILI

Vedat

POLAT

BAŞARILI

Velit

TAŞKULAK

BAŞARILI

 

 

Veysel

KAPTI

BAŞARILI

Yahya

BERGE

BAŞARILI

Yaşar

ASLANDOĞMUŞ

BAŞARILI

Yıldız

ÇETİN

BAŞARILI

Yunus

DEMİR

BAŞARILI

Yunus

GEZER

BAŞARILI

Yunus

AKALIN

BAŞARILI

Yunus

AKDENİZ

BAŞARILI

Yusuf

TUNCİL

BAŞARILI

Yüksel

SÜRME

BAŞARILI

Zeynal

ÇAKIR

BAŞARILI

Abdulalim

ÖNER

BAŞARILI

Abdulcelil

KAYA

BAŞARILI

Abdulhadi

KARTAL

BAŞARILI

Abdulhakim

AĞAÇ

BAŞARILI

Abdulkerim

ERYİĞİT

BAŞARILI

Abdulkerim

ÖZER

BAŞARILI

Abdullah

ÇİFTÇİ

BAŞARILI

Abdullah

ŞEN

BAŞARILI

Abdulmutalip

YORGU

BAŞARILI

Abdulvahap

ERYILDIRIM

BAŞARILI

Abdulvahap

SARIBULAK

BAŞARILI

Abdurrahman

ÇİFTÇİÖZÜ

BAŞARILI

Abidin

ALPARSLAN

BAŞARILI

Abubekir

KOÇAK

BAŞARILI

Adem

İNAN

BAŞARILI

Agit

KÜLTER

BAŞARILI

Ahat

KAYA

BAŞARILI

Ahmet

GÜLER

BAŞARILI

Ahmet

ÖLGÜ

BAŞARILI

Ahmet

PAYLAN

BAŞARILI

Akan

ÖZER

BAŞARILI

Alaattin

GÜLMEZ

BAŞARILI

Ali

APSUR

BAŞARILI

Ali

ERTAŞ

BAŞARILI

Ali Rıza

BEYAZ

BAŞARILI

Altan

KARDAŞ

BAŞARILI

Arafat

GÜLER

BAŞARILI

Ata

ONAT

BAŞARILI

Avni

ERDEM

BAŞARILI

Avni

KARAMAN

BAŞARILI

Aydın

ATAN

BAŞARILI

Aydın

KOÇAK

BAŞARILI

Aydın

SARICA

BAŞARILI

Ayhan

AYAS

BAŞARILI

Ayhan

NUYAN

BAŞARILI

Ayhan

ÇAKI

BAŞARILI

Aytekin

ÇURKU

BAŞARILI

Aytekin

ÇAĞLAR

BAŞARILI

 

 

Azizhan

İŞBİLİR

BAŞARILI

Bahattin

ÖNER

BAŞARILI

Barış

DANİŞ

BAŞARILI

Barış

TEYMUROĞLU

BAŞARILI

Barış

KESTAN

BAŞARILI

Bayram

ORTASAÇ

BAŞARILI

Behçet

GENCER

BAŞARILI

Bekir

GÜNGÖR

BAŞARILI

Bekir

BOZKURT

BAŞARILI

Berat

SARAÇOĞLU

BAŞARILI

Burhan

KAYA

BAŞARILI

Burhan

ÖZBAKIŞ

BAŞARILI

Burhan

SARIGÜL

BAŞARILI

Bülent

KAYA

BAŞARILI

Bülent

YAKAN

BAŞARILI

Cafer

AYHAN

BAŞARILI

Cahit

TALAY

BAŞARILI

Canan

DEMİR HARMANCI

BAŞARILI

Caner

ACAR

BAŞARILI

Cebrail

YILDIZ

BAŞARILI

Celal

PEKER

BAŞARILI

Cemal

ASLAN

BAŞARILI

Cemil

KARAKAYA

BAŞARILI

Cengiz

BORİZAN

BAŞARILI

Cengiz

ÖZKAN

BAŞARILI

Cengiz

YILMAZ

BAŞARILI

Cevdet

GENCERİ

BAŞARILI

Cevdet

KESTAN

BAŞARILI

Cihan

GİRGİNER

BAŞARILI

Cumali

HAMARAT

BAŞARILI

Cüneyt

ATMAZ

BAŞARILI

Cüneyt

DEMİR

BAŞARILI

Cüneyt

YASAVUR

BAŞARILI

Çekdar

TAMUR

BAŞARILI

Çetin

DEMİRHAN

BAŞARILI

Çetin

ÇAĞLAR

BAŞARILI

Çiğdem

ERCAN

BAŞARILI

Çoli

ALİM

BAŞARILI

Emin

AKAR

BAŞARILI

Emin

ÜREN

BAŞARILI

Emin

KUNUR

BAŞARILI

Emin

UYĞUR

BAŞARILI

Emrah

AVCI

BAŞARILI

Emre

ERGİNOĞUZ

BAŞARILI

Engin

NOYAN

BAŞARILI

Enver

TATLI

BAŞARILI

Erbil

DEMİRBACAK

BAŞARILI

Erbil

AVCI

BAŞARILI

Ercan

GENÇER

BAŞARILI

 

 

Erdal

DEMİR

BAŞARILI

Erdal

ÇALLI

BAŞARILI

Erdal

OKTAYHAN

BAŞARILI

Ergin

TUTUK

BAŞARILI

Erhan

ÇEZİK

BAŞARILI

Erhan

ALKAN

BAŞARILI

Erkan

KOÇİ

BAŞARILI

Ersin

BAŞAK

BAŞARILI

Ertan

KORKMAZ

BAŞARILI

Eyüp

ERKE

BAŞARILI

Fahrettin

AFŞİN

BAŞARILI

Fahrettin

ÖMGÜN

BAŞARILI

Fatih

BİLİCİLER

BAŞARILI

Fatih

KUŞMAN

BAŞARILI

Fazıl

AÇAR

BAŞARILI

Fehim

İLTER

BAŞARILI

Fehmi

TOMAY

BAŞARILI

Ferhat

BİRİK

BAŞARILI

Feridun

DEMİR

BAŞARILI

Ferih

ATAMAN

BAŞARILI

Ferzende

ALP

BAŞARILI

Fesih

DEMİRCAN

BAŞARILI

Fesih

ŞENGÜL

BAŞARILI

Fethi

SOĞUKBULAK

BAŞARILI

Feyyaz

ATIRAK

BAŞARILI

Feyyaz

ORTASAÇ

BAŞARILI

Fikret

SAVCI

BAŞARILI

Fikret

ŞENGÜLER

BAŞARILI

Fuat

ORUK

BAŞARILI

Gökhan

ÇAKAR

BAŞARILI

Gülşen

SARĞIN

BAŞARILI

Hakan

KUTLUK

BAŞARILI

Hakan

YENTUR

Yorumlar0

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

3 + 6 = ?

Facebook Yorumları