İnşaat işi ile uğraşan Müteahhitler ve yapsatçılar bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntıları bir bir masaya yatırdı.


Düzenlenen toplantıda kısa bir konuşma yapan Van Yapsatçılar ve Kooperatifçiler eski Dernek Başkanı Murat Akbaş, "Bugün burada, İmar ve İnşaat sektöründe yaşanan kriz ile ilgili sorunlarımızı dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Bu zamana kadar memleketimizde belediyelerden kaynaklı imar sıkıntılarını yaşadık. Mevcut sıkıntılarımız halen devam ediyor. Bu sorunlara biran önce bir çözüm bulmamız gerekir.


Bu memleketin ekonomisi bizimle ayakta duruyor. Bizleri yöneten yönetici ve idarecilerin de en büyük görevi sorunlarımızı çözmesidir. Ama bakıyoruz maalesef sorunlarımız her geçen gün daha çok artıyor. Derneğimiz 2012 yılında kuruldu.

Bu zamana kadar böylesi bir birliktelik sağlayamadık. Şu an o birlikteliği sağladık diyebiliriz. Bunda emeği olan arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni dönemde işlerimin yoğunluğundan dolayı görevimi Seracettin Işıldar kardeşime bırakıyorum. Yaptığımız istişareler sonucunda, bu önemli görevi kendisine devretmeye karar verdik" diyerek toplantıya katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni başkan Seracettin Işıldar ise yaptığı açıklamada; "Derneğimizin toplanmasındaki ana konumuz, Van kooperatifçiler ve yapsatçılar derneğinin aktif halde çalışması, Vanlı iş adamlarının sorunları ve Van ekonomisine yapacakları katkıları konuşmak ve dile getirmektir.


İş adamlarımızdan inşaat gurubu ile uğraşanların, yerel ve idari birimlerce yeterince önem verilmemesi,
Deprem gibi büyük ticari ve sosyal yıkıma neden olan felaketten bu yana bir türlü gereken değeri hak etmeyen yapsatçılara, rantçı gözüyle bakılması siyasi ideolojik yaklaşımlarla muamele görmesi, 100 bin kişiye istihdam sağlayan bu sektörün tüm sıkıntı ve sorumluluğunu sırtlanmış arkadaşlarımızın, öneminin anlaşılmadığı görülmektedir. Gerçekte Van şartlarında ticari kazanımı olmadığı anlaşılmış olup, emsal Büyükşehirler ve Türkiye ortalaması TÜİK raporlarında tespit edilmiştir. Bu veriler hepsi gerçek ve resmi verilerdir. Buna göre, Konut satış sayıları M2 satış bedeli: Türkiye Geneli: 1,409,314 Aydın: 35.033 1999 TL Denizli: 181.49 2.090 TL Manisa: 251.591.822 TL Van: 79.341.470 TL İşte bu rakamlar Van gibi güzel bir şehrimize yakışmamakla beraber, buna rağmen Van’da ödenen harçlar ciddi rakamları bulmaktadır. KDV : 397.800.000: Kurumlar Vergisi :165.750.000 Tapu Harçları: :77.350.000 Belediye Harçları: 8.100.000 Oturma İzin Payları: 16.200.000TL olduğunu söyledi.


BETON FİYATLARI EL YAKIYOR:
Başkan Işıldar; "Bu rakamlar sektörün katma değeri açsından önemli olup, göz ardı edilmemesi gereken ölçülerdir. Buna rağmen kar marjı düşük olan Van emlak sektörüne bir darbede, Ankara’da m3 fiyatı 125 TL olan beton fiyatlarının Van’da 160 TL bandına yükselmesi, tekelleşen çimento fiyatının betona abartılı bir şekilde yansıması bizleri zor duruma sokmaktadır. Vanlı iş adamlarımızın bir başka sorunu ise muhatapları olan kamudaki teknik personellerin yetersizliği ve yasalarda geçen hükümlerin iştihadır yapılırken, vatandaşın menfaatine olabilecek kararlarda inisiyatif almaları istenmektedir.
Bilindiği üzere Van gibi doğası gölü sınır ili vb. birçok özelliği ile şu andaki durumunun çok üstünde olması gerekirken, şehrimizin birçok problemleri bulunmaktadır.


En büyük problemlerin başında da modern bir kent olamama emsalleri olan büyükşehirlere yakışır bir imar planına uygun olamama durumudur.


Van ile beraber Büyükşehir statüsüne geçen Manisa, Denizli, Aydın ve Kahramanmaraş gibi illerimizin modern kent görünümüne maalesef yaklaşamamıştır. Tabi bu konuda biz Vanlı işadamlarına ve büyükşehir belediyemize büyük sorumluluklar düşmektedir. Van’ın can damarı olan ve gecen yıl şehrimize 2 milyar TL civarında yatırım yapan iş adamlarımızı dinledik onlarında birçok sorunları ve talepleri olduğunu tespit ettik" diyen Işıldar, mevcut sorunların derhal çözülmesi gerektiğini söyledi.


TADİLAT DOSYALARIMIZ GEÇMİYOR…


Deprem sonrası oldu bitti mantığı ile hazırlanan imar planı birçok adaletsizliği kendisiyle beraber getirdiğini söyleyen Işıldar; "Prestijli projeler ve kentsel dönüşümlü çok ortaklı arsalarda da tadilat zorunlu olup, mesken izni alan eski binalarda hane sayısı az düştüğünden ve şimdiki imar yasasında da doğal ışık görmeyen yerlere mesken yapma izni olmadığından, tadilatlar zorunlu hale gelmiştir.


Yani tapusu olan, bodrum katlara mecburen normal kat vermek gerekmektedir. Süre gelen tadilatların bir anda durması ve doğası gereği ilçe ve büyükşehir onayı alan dosyaların reddinden sonra yaşanan sosyal (arsa sahibi müşteri müteahhit polemiği) sorunların aşılamaması, bazı iş adamlarımızın şehrimizi terk etmesine neden olmuştur. Burada kazanılan paraların başka şehirlere yatırım olarak gitmesine sebep olmuştur.


Bu sorunların derhal çözülmesi gerekmektedir. Türkiye’de tüm illerde tadilatlar gerçekleşmekte olup, bu dosyaların tekrar incelenmesinin sağlanmasıyla beraber gerekçesi, sosyal ve ticari mağduriyeti sebep olan tadilat dosyalarının, menfi bir şekilde sonuçlanması için gereken inisiyatifin alınmasını yetkililerden rica ediyoruz" dedi.


ARTIK TADİLAT İSTEMİYORUZ:


Işıldar; "Bizler yapsatçılar olarak artık tadilat istemiyoruz ama mevcut dosyalarında çözümünü bekliyoruz. İş dünyasının en etkili kar marjı eğer işler hızlı olursa olur, 8 ay gibi bir bekleme suresi ve Van’daki kış şartları bu işlerin aksamasına sebep olmaktadır. Gecen yıl toplamda Van’da alınan ruhsat sayısı sadece 453 adet olup İpekyolu İlçesi: 268 ruhsat vermiş iken, Tuşba İlçesi 38 Adet, Özalp ve sarayda ise 1rer adet ruhsat verilmiştir. Aynı nüfus yoğunluğuna sahip büyükşehirlere bir bakalım
Manisa: 3985 Adet Ruhsat, 1,413,041 Kişi Nüfus: 5,131,320,709 TL Yatırım
Denizli: 3894 Adet ruhsat 1.018,735 KİŞİ Nüfus 3,998,865,650 TL Yatırım
Aydın 3269 Adet ruhsat 1.080.839 Kişi Nüfus 4,055,184,852 TL yatırım
Van 453 adet ruhsat 1.106,891 kişi Nüfus 1.691.990.381 TL Yatırım yapılmıştır.
Bu tablo gösteriyor ki, acil ve ivedikli bir şekilde yeni imar alanlarının açılması elzem olmuştur.
Belediyelerimizin, Türkiye’nin en çok Turist alan illerinin başında gelen Van’ın Büyükşehir’e yaraşır bir kent görünümüne bir an önce geçmesi gerekir. Bu hazırlıklarının yapılmasını istiyoruz ki, tüm belediyelerin beraber hareket ettiği bir zamanda bunun halledilmesi gerekmektedir" Diyen Yapsatçılar ve Kooperatifler Başkanı Seracettin Işıldar; "Derneğimizin Van ilimize hayır getirmesi dileğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarından bu sorunların çözümü için bize destek olmalarını talep ediyoruz" diyerek katılımcılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.