Hacıoğlu Unlu Mamulleri yetkilileri tarafından yayınlanan mesajda; “Recep ayının 27.  gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Hamam’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok ruhani ahvâl ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi âlemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir” dedi.

Hacıoğlu Unlu Mamulleri yetkilileri; “İsrâ ve Miraç olarak ifade edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Meselâ, beşerî manada mekân ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vuku bulmuştur” diyerek Miraç Kandili'nin önemine dikkat çekti.