Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi personelleri ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanlarının katılımı müdürlük salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıda evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri hakkında konuşuldu. Toplantının ikinci oturumunda Sağlık Müdürlüğü, belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu, koordineli çalışarak ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine en iyi şekilde hizmet sunulması için sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi kararlaştırıldı. 


Toplantıda evde sağlık hizmetleri mevzuatı ve Van’daki evde sağlık hizmetleri hakkında İl Koordinatörü Dr. Harun Reşid Türkmenoğlu tarafından katılımcılara sunum yapıldı. 


Katılımcı kurumlar tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esaslar belirlenerek, bu hizmetlerin sosyal devlet anlayışına uygun olarak il genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasının sağlaması gündeme getirildi. 


Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Halk Sağlığı Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Sağlık Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü temsilcisi katıldı.