İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ruhsat Şube Müdürlüğünce yapılan
denetimlerde iş yerlerinin, kullanım amacı, yangın alarm sistemleri,
söndürme sistemleri, yangın esnasında tesislerden kaçış yolu ve
yönlendirme levhaları kontrol edilerek yönetmeliğe uygun olan iş
yerlerine uygunluk raporu veriliyor.


Denetimlerde ayrıca rapor verme esnasında aldırılan tedbirlerin güncel
olarak aktif olup olmadığı ve düzenli biçimde yaptırılması gereken bakım
ve ölçüm işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, yasal
düzenlemeler gereğince eklenmesi gereken tedbirler de aldırılıyor.


Denetimlerde, fiziki tedbirlerin yanında, iş yerindeki mevcut yangın
tedbirlerinin neler olduğu ve bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı
konularında çalışanların bilgi sahibi olup olmadıklarına da dikkat
ediliyor.