Tamamen politik Saiklerle alınan şantajcı bir karardır. Tarihsel olaylar hakkında kanaat bildirmek, hüküm vermek tarihçilerin, Tarih bilimcilerin işidir.

Tarihçiler, tarih bilimcileri geçmişin arşivlerini ortaya dökerler tarihsel olaylarla alakalı bir kanaata varırlar.

Âmâ maalesef modern dünyanın egemen güçleri kendilerini tarihçilerin yerine koyarak, tarihsel vakaları hiç bir tarihi gerçeklikle bağdaşmayacak şekilde kullanmaya çalışıyorlar.

ABD sözde ermeni soykırımı hadisesini işine geldiği gibi ülkemize karşı adeta bir silah gibi kullanmaya çalışmaktadır.

Hiç bir ahlaki değerle bağdaşmayan bu şantajcı hamleleri ülkenin duyarlı bireyleri, ülkeye aidiyet duygusu ile bağlılık his eden sivil toplum kuruluşları olarak bunu red ediyoruz ve kınıyoruz.

ABD ‘leri ülkemizi baskı altına almak, ülke üzerinde söz sahibi olmak için tamamen politik hesaplarla zaman zaman bu olayı gündemine taşımaktadır.

Sözde Modern dünya mazlumlara ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü zulüm, baskı, tecrit, sürgün, ölüm ve yıkımlara karşı gözü kör, kulak sağırlara oynayarak ve zımni veya açık bir şekilde destekleyerek asıl soykırımı kendileri insanlığa yaşatmaktadırlar.

Bizler bu tür gerçekdışı, kendi iç kamuoylarını tatmine yönelik, popülist lobici karar tasarılarını red ediyoruz kabul etmiyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.