Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Lokman Aslan, kış aylarında barınaklarda uzun süre kaba yemle beslenen küçükbaş hayvanların, bahar mevsiminde meraya çıkarılmadan önce bazı hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Lokman Aslan, "Kışın ahırlarda beslenen hayvanlar, ilkbaharda kuru yemden sulu yeme geçmesinden dolayı hastalıklara bağlı ölümler meydana gelebilir. İlkbaharda sulu yeme geçilmeden önce kaba yem azaltılmalı ve yavaş yavaş geçiş sağlanmalıdır. Meraya çıkmadan önce veteriner hekime danışılarak enterotoksemi denilen mera aşısı takvimi belirlenmelidir. Hayvanlar meradan çıkılmadan önce fiziksel kontrolleri ve parazit mücadelesi yapılmalıdır. Kontrollerin ardından uygun olan hayvanlar meraya çıkartılmalıdır" dedi. 

Şap aşısı uyarısı 
Büyükbaş hayvanlar için de uyarılarda bulunan Doç. Dr. Lokman Aslan, "Sezon değişikliği olduğundan dolayı salgın hastalıklar bu mevsim değişikliğinde daha fazla görülmektedir. Onun için hayvanlar dışarıya çıkartılmadan aşıları yapılmalıdır. Yavaş yavaş meraya alıştırılmalı ve veteriner hekime danışılarak paraziter mücadelenin yapılması gerekir. Bölgemizde kış-ilkbahar veya sonbahar-kış geçişlerinde büyük hayvanlarda şap hastalığı görüldüğünde aşılanmalı, ardından meraya salınması gerekir. Ayrıca erkek ve dişi hayvanlar birlikte meraya salınmamalıdır" ifadelerini kullandı. 

Bölgede buzağı ölümleri 
Doç. Dr. Lokman Aslan, ilkbaharın doğum mevsimi olduğundan dolayı buzağıların ishal olduklarında, en kısa zamanda bakımlarının yapılması gerektiğini kaydetti. Aslan, "Bölgemizde birçok buzağı ishalde ölmektedir. Buzağılar anne karnındayken aşıları yapılırsa, bu ölümler azalacaktır. Bu durumda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Bölgesi Veterinerleri Odası ile veteriner hekimlere müracaat edilmesi gerekir" diye konuştu.