Van OSB Başkanı Memet Aslan Fuar ile ilgili yaptığı açıklamada; "İnsanlar yaşamlarının büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğinden, iş hayatı onlar için yaşamsal bir faktördür. Dolayısıyla, çalışan her bireyin, yaşamını planlayabilmek için, mesleğindeki ilerleme ve gelişme olanaklarını, yani kariyer fırsatlarını iyi okuması ve anlaması gerekir.

Kariyer planlama, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir.Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen amacını ona göre belirleyen yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır. İşinde sorumluluk üstlenen, işi kendi şahsi işiymiş gibi sahiplenen çalışanlar var eder" diyen Başkan Aslan; 

"Kariyer yönetimi; kişi kendisi ve çevresiyle ilgili bilgileri bir araya getirmeye çalışır. Kişinin kendisinin ve çevresinin farkında olmasıdır.

Çalışan uzun dönemli ve geniş kapsamlı bir yaklaşımla belirlediği kendine amacına ulaştıracak yolu izlemeye başlar. Kişisel ve mesleki gelişimlerini planlamak ve performanslarını geliştirmek isterler.

Kariyer planlama kesintisiz bir süreçtir. Çalışanların kendi amaçlarının ve önlerinde bulunan kariyer fırsatlarının bilincinde olmasını sağlamalıdır. Kariyer planlamasının hem çalışanlar hem de şirket için en önemli avantajlarından

biri,somut amaçlar doğrultusunda çalışmanın bireylerin motivasyonunu yükseltmesidir.

En iyi kariyer seçimi, bireyin istek ve ihtiyaçları ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karardır. Böyle bir karar sonucunda çalışan, daha yüksek performansla işini sürdürürken yüksek iş tatmini duygusu elde eder. Kendisinin önemli olduğunu, anlamlı bir iş yaptığını, katma değer yarattığını düşünür. Bu onun işine kendisini daha fazla adamasını ve çabalarından daha yüksek sonuçlar elde etmesini de sağlar. Çalışanlar önemli bir iş yaptıklarını sezdiklerinde daha üretken ve mutlu olurlar.

Kariyer yönetimi yüksek performansı ve rekabet üstünlüğünü amaçlayan şirketlerde çalışanların bireysel farklılıklarından yararlanarak onları motive etmeyi, iş tatminine ve verimliliklerine katkıda bulunmaya çalışır.

Kariyer planlamasında şirketler;

> Çalışanların mesleki ihtiyaçlarını doğru bir şekilde saptamak

> Şirketin sağladığı fırsatları mesleki ihtiyaçlara uygun hale getirmek

> İçerden terfi politikası uygulamak

> Çalışanları kendilerine uygun işlere yetiştirmek

> Çalışanlara mesleki danışmanlık hizmetleri vermek

> Çalışanlara iş rotasyonu iş zenginleştirme politikaları uygulamak gibi şirketler bu tür sorumluluklarını yerine getirirlerken çalışanlar ise

> Kariyer planlamasına aktif bir şekilde katılmak

> Mesleki gelişim ve etkinliklerinde belirli bir rol almak

> İhtiyaçlarını değerlerini ve kişisel hedeflerini belirlemek

> Özel yaşamındaki, mesleki ihtiyaçlarını etkileyen değişiklikleri anlamak

> Yeni fırsatlar aramak

> Bütün seçenekleri araştırmak

> Şirketin sağladığı araçlardan yararlanmaktır.

Bu minvalde yüksek ve genç iş gücü potansiyeline sahip ilimizde üniversitemiz ve diğer paydaşlarımızla sağlıklı bir kariyer planlaması yaparsak genç iş gücü potansiyelimizi fırsata çevirerek, şirketlerin ve çalışanların iş yapma kapasitelerini ve verimliliğini en üst düzeye çıkartabiliriz. Planlı ve kariyerli iş gücü, verim ve refah demektir" diyerek, 

"Arge İnovasyon, istihdam ve kariyer fuarımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz eder saygılarımı sunarım" dedi.