TBB’de gerçekleştirilen ziyarette, TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker ile TBB Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa da hazır bulundu.

Ziyarette, Türkiye’deki mahkemelerden verilen kararlardaki gerekçe eksikliğinin, AİHM’ne taşınan davalarda yarattığı sorunlar ele alındı.

AİHM heyeti, genel olarak Türkiye’den AİHM’ne taşınan davalarda mahkeme kararlarının yeterli gerekçeyi içermemesi sorunu olduğunu, icra dairesi olarak ne tür yeni tedbirlerin alınmasının yeterli olacağı konusunda değerlendirme yapılırken, devletin ilgili kurumlarından alınacak bilgilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AİHM heyeti, mahkeme kararlarındaki gerekçenin artırılmasının ihlal kararlarında düşüş sonucunu doğurabileceği tespitinde de bulundu.