Van Park AVM yöneticilerinden şok etkisi yaratacak açıklamalar

Van Park AVM yöneticileri, Van Valisinin sohbet ortamındaki açıklamalarını, şiddet, nefret, kırıcı ve kişileri hedef alan bir dile, yayına veren sözde bir Gazetecinin yaptığı haber üzerine, bir açıklama yapma gereği duyan muhataplardan yazılı açıklama geldi.

Büyütmek için resme tıklayın

Van Park AVM yöneticileri tarafından yapılan yazılı açıklamada;
VAN Park AVM Yönetim Kurulu Basın Açıklamasıdır”
“Sayın Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in Demeci Adıyla 10 Ocak 2021 günlü Van Yerel Basınında  Bizi de Töhmet Altında Bırakır Şekilde  Yayınlanan İthamlara  Cevaptır:

10 Ocak 2021 Pazar günü Van yerel basınında Van Valisi Sayın Mehmet Emin Bilmez’in demeci  diye  ‘’Van Park AVM’nin geçmiş dönem yönetimini suçlayan, fakat bu arada geçmiş dönem yönetimine seçimle son veren  bizleri de töhmet altında bırakan, bizimle alakalı konularda tamamen GERÇEK DIŞI, HAKSIZ ithamlarda bulunulmuş,  yorum ve demeç yayınlanmıştır.

Sayın Vali bey ile 12 Ocak 2021 tarihinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapmış olduğumuz görüşmede; Vali bey, kesinlikle biz üçümüz ile ilgili suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı, hakaret edici bir ifadede bulunmadığını, zaten gazeteciler günü münasebetiyle ve gazetecilerle bir sohbet şeklinde geçen konuşmasının bazı kısımlarının yanlış yazıldığını  ve yanlış anlamaya yol açan ve kendisine ait olmayan ifadelerden de üzüntü duyduğunu da belirtmiştir.

 Daha sonra 15 Ocak 2021 günü de Sayın Vali Bey bu demeç ile ilgili olarak basına bir bu doğrultuda beyanda ve sitemde  bulundu ve demecinde bazı çarpıtmaların da bulunduğunu belirtti.  Ancak PARK AVM ile ilgili olarak yanlış anlamaların da net olarak açığa kavuşturulması gerekmektedir.

10 Ocak tarihindeki haberde, VAN PARK AVM’de Belediyeye ait dükkanların Belediye tarafından  Kadriye isimli bir bayana kiralama işinin verildiği, Kadriye isimli kişinin kiralama için 3 yıllık yetki almasına rağmen bazı dükkanları  10 yıllığına kiraya verdiği ve bazı suiistimallerin olduğu, kötü yönetildiği ve etrafında ve arkasında ismi geçen bazı insanların bulunduğu, kendisine  ulaşmak için (Vali beye) çevresine kadar gidildiği belirtilmiş ve bu arada yeni yönetimi oluşturanlardan orada dükkan sahibi olan  ve yeni yönetim kurulu üyeleri olan Orhan Özdek, Ali Aslan ve   mülk sahiplerinden Adil Aslan’ın, yani bizlerin de töhmet altında bırakıldığı bir haber ve demeç yayınlanmıştır.  

 Fakat bu suçlamalar yapılırken okur nezdinde  isimlerimiz ayrı tutulmamış, aksine kullanılan ifadeler ile haksız yere töhmet altında bırakılmış bulunmaktayız.

Kendisine ait olduğu iddia edilen bu haber de yerel basındaki tüm gazetelerde değil, sadece 2-3 gazetede yayınlanmıştır” denildi.   

“TAMAMEN HAKSIZ”

“Gerçekten de tüm olarak bu haber, yorum ve Vali Beyin demeci diye yazılanların  bizim ile ilgili kısımları tamamen haksız olup şahsımızın  haksız yere karalanması sonucunu doğurmuş ve  onurumuzu kırıcı bir şekilde bizi mağdur etmiştir. Bu demeç ve yorumu ibretle ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Bu haber ve yorumun haksızlığı da tamamen  belgeli, şahitli ve ispatlıdır. Şöyle ki;

              Ali Aslan ve Orhan Özdek hem mülk sahipleri ve hem de AVM nin yeni  yönetim kurulu üyeleriyiz. Adil Aslan da mülk sahiplerindendir ve bizim ile birlikte yeni yönetimin oluşturulmasında aktif olarak çalışmıştır. Hepimiz de Vali beyin demeci  olarak yayınlanan haberde ‘Kadriye isimli kadın’ diye ismi geçen önceki yönetim  tarafından mağdur edilmiş durumdayız.

                Bilindiği gibi Van Park AVM geçmiş dönem Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat ZORLUOĞLU döneminde bu kişinin temsilcisi olduğu bir firmaya kiralama yetkisi verilmiş ve yine o dönemde yönetim de bu kişiye verilmiştir. BÜTÜN İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN  AVM, DAHA DOLDURULMADAN, YÜZDE 20 DOLULUK ORANI İLE VE DOĞRU DÜRÜST KURUMSAL BİR FİRMA GETİRİLMEDEN, VE HATTA BİNADA OTURMA VE KULLANMA İZİN VE RUHSATLARI BULUNMADIĞI HALDE  BELEDİYECE ALEL ACELE AÇILMIŞ VE ADETA İFLASIN KAPILARINA YELKEN AÇILMIŞTIR.  BU ÇOK VAHİM BİR DURUMDUR.  O dönemde daha bir sene bitmeden AVM nin belki de şöyle-böyle işleyebilen bölümlerinden FASTFOOD katı da boşalmaya başlamıştır. Tüm ilde büyük beklenti ile açılması beklenen AVM miz ile ilgili tüm beklentiler adeta boşa çıkarılmış, biz mülk sahiplerinin buradaki serveti al aşağı edilmiştir” denildi.  

“VALİ BEYE İZAH ETTİK”

          “1. İlk olarak mülk sahibi olan bizler  diğer mülk sahiplerini de bilinçlendirerek harekete geçtik ve Belediyede de girişim başlattık. Bu yönetim ve firma ısrarlı girişimlerimize rağmen hiçbir defter ve belgeyi ne denetim kuruluna ve ne de mülk sahiplerine göstermeyince noter yoluyla kendilerine defalarca ihtarda bulunduk ve Belediyeyi de denetime zorladık.

                Sayın Vali Mehmet Emin Bilmez Van’da göreve başladığında da ilk olarak biz üçümüz yanımıza birkaç kişiyi de alarak kendisini ziyaret ettik ve bu yönetim ile firmayı ve AVMnin içinde bulunduğu kötü durumu Vali beye izah  ettik ve bir an evvel önlem alınması gerektiğini ısrarla belirttik. Vali bey bu ilk görüşmemizde, bu bayanın bizlerden şikayetçi olduğunu, kendisine yardımcı olmadığımızı belirtti. Biz de durumun söylendiği gibi olmadığını ve mevcut durumu kendisine izah ettik.

                 Durumun ve zararların gittikçe kontrolden çıkması üzerine Vali beye tekrar uğradık ve Vali beyin oluru ile tamamen yasal ve titiz bir çalışma ile olağan üstü genel kurul gerçekleştirdik ve yeni yönetimi belirledik. Yönetime Orhan Özdek, Ali Aslan ve Belediyenin bir daire başkanı girdi. Vali  bey bizzat bizlere, buranın pasaj haline getirilmemesini, ülkede büyük AVMleri işleten önemli danışma firmalarının arayışına girmemizi, kendi paylarını da AVMnin işlerliğini ve bütünlüğünü sağlayacak şekilde kiralanması için yasal olarak ihaleye çıkaracaklarını ve AVM’nin ancak bu şekilde kurtulabileceğini bizzat söyledi ve biz de bu doğrultuda çalıştık. Danışmanlık için 7-8 firma ile görüştük, kat planını hazırlattık ve Belediyeye, kendi paylarının kiralama işlemi için acilen ihale açmalarını ısrarla söyledik.

                   Göreve gelmeden önce ve geldikten sonra eski yönetime bir çok ihtarda bulunduk ve göreve başlayınca  BU YÖNETİCİ KİŞİ İLE YÖNETİMİ HAKKINDA DA VAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIK. ( Van 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ).  Belediyeye de yapılan aykırılıkları bildirdik ve gereğinin yapılmasını talep ettik. İlgili yazılar Belediyede ve yönetim dosyalarında mevcuttur.  

                    Peki, kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz, nasıl oluyor da bizim bu kişi ve kişiler ile irtibatımız iddia edilebiliyor.  Tüm mülk sahipleri olan bitene şahittir ve kendilerini nasıl bir çabayla bilinçlendirdiğimiz vicdanlarında yer etmiştir” denildi.

"SGK KONUSU"

                  “ 2. Vali beyin demeci diye,  dükkanların SGK’ya satımı konusundaki iddiaya  gelince:

                ‘’170 milyon TL. ye değer biçmiştik ve fakat alicengiz oyunları ile gayrimenkul değerlendirme uzmanları 80 milyon değer biçtiler’’ denmiş demeçte. Yine yapıldığı söylenen oyun içinde bizlerin olmadığına da açıklık getirilmemiş.

HALBUKİ,  İŞTE O 170 MİLYON DEĞERİ BELİRLEYEN VE    ( 168.800,000,00 TL olarak 10.08. 2020 tarihli ve 2020/476 sayılı) RESMİ YAZI  İLE HEM BELEDİYEYE VE HEM DE SGK’ya BİLDİREN, VAN EMLAKÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI ORHAN ÖZDEK’TİR.!    

                   3. OLUŞTURDUĞUMUZ YENİ YÖNETİM GÖREVE GELDİKTEN SONRA BUGÜNE KADAR AVM’NİN TEKRAR AÇILMAMASI DA BELEDİYEDEN KAYNAKLANMAKTADIR.

Şöyle ki:  Bu güne kadar AVM’nin kabulü ve oturma izni ruhsatı bile hal edilmemiştir. Müteahhit ile Belediye arasındaki sorunlar bile sonuçlandırılmamıştır.   Belediye, oturma izninin alınması için yatırılması gereken         369 .000,00 TL’lik ödemenin  Müteahhit tarafından yatırılmasını şart koşmakta ve iş sürüncemede kalmaktadır.  Oysaki daha önce Müteahhit firma Van 2. İdare Mahkemesinin 2019/2608 Esas sayılı sırasında dava açmış ve mahkeme 2020/671 sayılı karar ile davacı müteahhidi haklı bulmuş, Belediye’nin bu parayı isteyemeyeceği  kararını vermiştir.  Dosya halen istinaf Mahkemesindedir.   Zaten, Belediye de mahkeme kararına uysa yasal olarak bu borçtan da MUAFTIR.

                    4. VALİ BEYİN DEMECİ OLARAK YAZILAN YAZIDA  BİZİM İLE ASIL ÇELİŞKİ ŞEKLİNDE BELİRTİLEN BİR HUSUS DA BELEDİYE DÜKKANLARININ KİRAYA VERİLME ŞEKLİDİR.   Bizleri de töhmet altında bırakan ve Vali Beye ait diye yazılan demeçte, ‘kiracıların isteğinin dükkanların tek tek kiralanması olduğunu ve böyle yapacaklarını’ şeklinde ifade kullanılmaktadır.  AVM kuralları gereğince, profesyonelce hazırlanan Kat Planına göre ve danışman firma/firmaların önerileri de dikkate alınarak yasal prosedür gereğince kendileri dükkanların kiraya verilmesini sağlayacaklarını kast ediyorsa buna hiçbir zaman itirazda bulunmadık.

Sanki biz buna engel oluyormuşuz gibi bir sonuca gidilmesini de anlayamadık. Zaten  biz özellikle bu  talepte bulunuyoruz.  Aksi takdirde  AVM’nin basit bir pasaj olacağını ilk görüşmemizde  Vali Bey de belirtmiştir.  Böyle olacağına tüm kamu oyu ve halkımız da vakıftır. AVM niyeti ile yapılıp da pasaj haline gelen ve astronomik değer kayb eden örnekler de çoktur.  Bu durum Belediye dükkanlarının da değerini en aşağı noktalara çekecektir muhakkak.  Kiracıların da elbette zararları oluştu ve biz bunlar için de gerekli mücadeleyi yaptık. Ama onlara verilecekse de profesyonel firmaların önerisiyle  ve AVM koşullarına uyulması suretiyle verilmesi gereğini umarız ki hem kiracılar ve hem de herkes haklı bulmaktadır.

                        Kaldı ki biz, Belediye ye,  firmalara ihaleyi siz açın, tüm ülkedeki profesyonel firmalar da ihaleye girsin, siz kime verirseniz bizde ona verelim diye defalarca öneride bulunduk.  Hem şifahi ve hem de resmi yazı ile.  

                       Sonuç olarak bu kadar mücadele eden, mülkü bu kadar zarar eden ve bizzat Belediyenin yetki verdiği  önceki  yönetimin ve  firmasının olumsuzluklarına karşı koyan  bizler, nasıl olur da aynı safta gösteriliyoruz, bahsedilen olumsuzluklar içinde  o firma ve kişi ile birlikte nasıl anılıyoruz,  soyut beyan ile haksız yere töhmet altında bırakılıyoruz. Böyle bir haksızlık nasıl olur da bizzat Vali beyin demeci diye de dile getirilir. 

 Vali beyin çarpıtma bulunduğunu beyan ettiği demeci yukarıda belirtildi. Ancak konunun Vali bey tarafından  netliğe kavuşturulması ve haksız töhmetin kaldırılması gerekmektedir” denildi.    Van Park AVM Yönetimi adına yapılan açıklamanın, Yönetim Kurulu üyelerini temsilen Orhan Özdek tarafından yapıldığı söylendi.

22 Oca 2021 - 17:52 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.Van Markaları

Van Havadis, Van ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (432) 214 30 30
Reklam bilgi


Anket Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?