Van Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar

Van Havadis
Van Havadis Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Van Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 resim eğitmeni, 2 tiyatro oyunculuk eğitmeni, 1 halk oyunları eğitmeni, 10 müzik eğitmeni olmak üzere toplamda 17 kişilik personel alımı yapacak. 

Başvurular 21/12/2023–26/12/2023 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak ve posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İnternetten alınacak başvurular için son tarih 26/12/ 2023 Salı günü saat 17:00 olarak belirlendi. 

BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne alımı yapılacak olan 17 adet Belirsiz Süreli (Daimi) personel alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Başvurular belediyeye ait resmi başvuru paneli olan https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak olup, başvuru için istenilen belgeler https://kariyer.van.bel.tr adresine yüklenmesi gerektiği belirtildi. İşte Van Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuru şartları ve detaylar

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yapılacak olan mülakata çağrı ilanında Yüksek Öğretim Kurumunun (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) ilan etmiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları göz önünde bulundurularak en yüksek mezuniyet derecesinden başlamak üzere talep edilen personel sayısının 5 katı kadar aday belirlenerek mülakata çağrılacaktır. İhtiyaç listesinde belirlenen pozisyonlardan adaylar sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir. İkinci bir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi bir kategori için yeterli sayıda başvurunun olmaması halinde tüm adaylar mülakata çağırılacaktır.

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları başvuru belgeleri esas alınarak tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar için alanında uzman personel ve akademisyenlerden oluşturulan mülakat komisyonu (jüri) tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacak olup, sınav sonucu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav sonucunda sözlü mülakat ve uygulamalı mülakatın toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak 17 Asil ve 17 Yedek aday belirlenecektir. Büyükşehir Belediyemiz resmi internet sayfası üzerinden başarılı olan asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Mülakat esnasında jürinin her branş için talep etmiş olduğu uygulamaları icra etmeleri beklenilmektedir. Adayların kendi sanatlarında farklı yetenek ve becerilerini sergilemeleri gerekmekte olup, ekip içerisindeki uyumları ve münferit yetenekleri jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Uygulamalı Mülakat, mesleki bilginin yetenekle mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.  Uygulamalı mülakat için adaylara yetenekleri icra edebilecekleri salon ve sınıflar hazır edilecek olup, uzman personelin gözetiminde sınavlar icra edilecektir.

Başvuru yapan adayların belgeleri incelendikten sonra mülakat yeri ve zamanı ayrıca Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan van.bel.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Belirsiz Süreli (Daimi) Personel alımı için komisyon (jüri) huzurunda yapılacak olan mülakatlar ile belirlenecek;

  • 4 adet Resim Eğitmeni Asil / 4 adet Resim Eğitmeni Yedek
  • 2 adet Tiyatro Eğitmeni Asil / 2 adet Tiyatro Eğitmeni Yedek
  • 1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Asil / 1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Yedek
  • 10 adet Müzik Eğitmeni Asil / 10 adet Müzik Eğitmeni Yedek aday olmak üzere toplam 17 adet Asil ve 17 adet Yedek adayın isim listesi en kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

RESİM EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak. (21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak. 21 Aralık dahil)

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Resim Öğretmenliği, Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitmenlik yapacağı alanda en az iki yıllık deneyim sahibi olmak, (SGK Tescil Hizmet Dökümü ile ispat edilecek)

10. Tercihen yüksek lisans mezunu olmak.

11. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak,

12. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

13. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.

RESİM EĞİTMENİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş (CV)

2. Mezuniyet derecesi gösteren Diploma, Mezuniyet belgesi veya Transkript

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (karekodlu olacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

TİYATRO OYUNCULUK EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak. (21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak. 21 Aralık dahil)

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitimcilik yapacağı alanda en az iki yıllık deneyim sahibi olmak, (SGK Tescil Hizmet Dökümü ile ispat edilecek)

10. Tercihen yüksek lisans mezunu olmak

11. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak,

12. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

13. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.

TİYATRO OYUNCULUK EĞİTMENİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş (CV)

2. Mezuniyet derecesi gösteren Diploma, Mezuniyet belgesi veya Transkript

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (karekodlu olacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

HALK OYUNLARI EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak. (21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak. 21 Aralık dahil)

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitimcilik yapacağı alanda en az iki yıllık deneyim sahibi olmak, (SGK Tescil Hizmet Dökümü ile ispat edilecek)

10. Tercihen yüksek lisans mezunu olmak

11. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak,

12. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

13. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.

HALK OYUNLARI EĞİTMENİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş (CV)

2. Mezuniyet derecesi gösteren Diploma, Mezuniyet  belgesi veya Transkript

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (karekodlu olacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

MÜZİK EĞİTMENİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak. (21.12.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak. 21 Aralık dahil)

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. Üniversitelerin 4 yıllık Müzik Öğretmenliği, Konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak

8. Başvuruyu yapacağı alanda gerekli teorik bilgi ve birikime sahip olmak. Başvuru sahibi mülakat esnasında, birey ve ekip olarak yer almış olduğu sosyal sorumluluk projesi, sergi, konser, yarışma, festival vb çeşitli sanatsal etkinlikleri katılım belgesi, haber, fotoğraf, video vb. fiziki ortamda bir dosya içerisinde jüriye sunmakla yükümlüdür.

9. Eğitimcilik yapacağı alanda en az iki yıllık deneyim sahibi olmak, (SGK Tescil Hizmet Dökümü ile ispat edilecek)

10. Tercihen yüksek lisans mezunu olmak

11. Eğitim gördüğü alanda, mezun oldukları fakültelerin akademik hocalarından ya da çalışmış olduğu resmi kurumların üst yöneticilerinden alınmış en az bir referans mektubuna sahip olmak,

12. İlan tarihi itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelendirilecektir.

13. Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak.

MÜZİK EĞİTMENİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı ve imzalı Özgeçmiş (CV)

2. Mezuniyet derecesi gösteren Diploma, Mezuniyet belgesi veya Transkript

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (karekodlu olacak)

6. SGK Tescil Hizmet Dökümü

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

ÇEŞİTLİ VE SON BİLGİLER

1. Eksik ya da hatalı bildirimde bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, adaylar bundan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

2. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara haiz olmadığı sonradan tespit edilen kişilerin başvuru işlemi iptal edilecek, ataması yapılmışsa iptal edilecek ve kurum tarafından yapılmış tüm ödemeler faizi ile geri alınacaktır. Ayrıca kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

3. Sınav Kurulu sınavın tamamını veya bir kısmını sonuçları ilan edilmişse dahi iptal etmeye yetkilidir. Adaylar bu durumdan dolayı herhangi bir hak iddia edemezler.

4. İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmış olup, ilanımıza başvuran adaylardan alınan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlenmektedir.

5. Başvuru sahiplerinin mülakata çağrı ilanı ve mülakata dair sonuçları için sadece Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesini (van.bel.tr) takip etmeleri gerekmektedir.

22 Ara 2023 - 10:50 Van- Güncel

Mahreç  Van Havadis


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.