VASKİ mevsimlik işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, mevsimlik işçi ve silahlı özel güvenlik personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar

Büyütmek için resme tıklayın

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 7 engelli beden işçisi (genel), 102 adet beden işçisi (genel) ve 51 adet silahlı özel güvenlik personeli alınacağı belirtildi.

İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarihin 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00 olduğunu belirtilen açıklamada, “Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) engelli beden işçisi (genel), mevsimlik beden işçisi (genel)ve mevsimlik (5 ay 29 gün) silahlı özel güvenlik personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır. Başvurular 05.12.2022 - 09.12.2022 tarihleri arasında sadece kariyer.vaski.gov.trinternet üzerinden alınacaktır.

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir. Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır” denildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak mevsimlik (5 ay 29 gün)  7 Engelli Beden İşçisi (Genel), 102 mevsimlik Beden İşçisi (Genel) ve 51 mevsimlik Silahlı Özel Güvenlik Personeli için aranan genel ve özel şartlar;

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesi (En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.)

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlik Durum Belgesi

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ( E devlet üzerinden alınacak)

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az lise mezunu olmak,

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Erkek Adaylar için çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak.

11.       5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikasına ve yaka kartına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

12.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

13.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

14.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise)

4.         Arşivli adli sicil kaydı (E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlikle durum belgesi,

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (E devlet üzerinden alınacak)

7.         Silahlı Özel Güvenlik yaka kartının ön ve arka yüz fotokopisi

( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik yaka kartının bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)

ENGELLİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.          En az yüzde 40 en çok yüzde 60 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

4.         Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer almamalı.

5.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

6.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

8.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

9.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

10.       Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

11.       Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

12.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

13.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

14.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

ENGELLİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Engelli Sağlık Kurulu Raporu ( E devlet üzerinden alınacak)

4.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.)

5.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

6.         Askerlik Durum Belgesi

7.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ( E devlet üzerinden alınacak)

İLÇELERE GÖRE PERSONEL İHTİYAÇ LİSTESİ

1-        Merkez İlçeler ( Tuşba- İpekyolu- Edremit) :   7 Adet Engelli Beden İşçisi  (Genel)

2-        Merkez İlçeler (Tuşba- İpekyolu- Edremit) : 42 Adet Beden İşçisi (Genel)

Çatak:   3 Adet Beden İşçisi (Genel)

Gürpınar:   9 Adet Beden İşçisi (Genel)

Başkale: 7 Adet Beden İşçisi (Genel)

Gevaş: 2 Adet Beden İşçisi (Genel)

Özalp: 8 Adet Beden İşçisi (Genel)

Saray: 2 Adet Beden İşçisi (Genel)

Erciş: 14 Adet Beden İşçisi (Genel)

Muradiye: 3 Adet Beden İşçisi (Genel)

Çaldıran: 3 Adet Beden İşçisi (Genel)

Bahçesaray: 7 Adet Beden İşçisi (Genel)

3-        Edremit Su Terfi Merkezleri: 15 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Tuşba – İpekyolu: 12 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Gürpınar : 9 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Gevaş: 15 Adet Silahlı Özel Güvenlik

04 Ara 2022 - 12:41 Van- Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.