Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “İlimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımız kaliteli ve modern sağlık hizmetleri sunumu amacıyla her geçen gün gerçekleştirilmekte olup, bu çerçevede ihtiyacı olan her bölgede yeni sağlık tesisleri oluşturulması, mevcut sağlık tesislerimizin de çağdaş bir görünüme ulaşması sağlanmaya devam etmekte. Bu amaçla, en uç noktalara birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak tesislerin yapımı gerçekleştirilmektedir. Birinci basamak sağlık yatırımları olarak Gürpınar, Erciş, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde birinci basamak sağlık yatırımları; yapılması planlanmıştır. Birinci basamak sağlık tesisleri yatırımları kapsamında 2013 yılından bu zamana kadar beklenen yatırımlar için İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilmesi için ivedi bir şekilde start verildi. Müdürlüğümüz tarafından yapımı beklenen inşaatların faaliyete geçirilmesi için yoğun bir çalışma başlatarak hayata geçirdik. İlçe ve merkez mahallelerde fiziki şartları kötü dorumda olan birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu tarafımızca yıkılarak günümüz koşularına uygun ve modern bir şekil kazandırarak inşaatları devam etmektedir. Bbaşta Aile Sağlık Merkezleri olmak üzere 72 aile hekimi birimi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunumunda bulunacak. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızca yürürlükte olan makro plan yasasına uygun olarak yapılmaktadır. Devletlerin en temel görevi, toplumun sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak, sağlıklı yaşam düzeyini yükseltmek ve bunun için gerekli alt yapıyı sağlamaktır. Etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek için uygun fiziki mekâna, dolayısıyla yatırıma, yeterli araç gerece ihtiyaç duyulmakla birlikte bu hizmetlerin sunumunda en temel unsur insan sağlığıdır çalışmalarımızda devam etmektedir” dedi.
İnşaatı hızla devam etmekte olan birinci basamak sağlık yatırmalarının 2018 yılı ilk yarısında teslimi yapılacağını ifade eden Dr. Yanmaz, “İl genelinde 180 bin vatandaşımız bu yatırımlar kapsamında bulunan Aile Sağlığı Merkezlerimizde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek ve bununla birlikte Bahçesaray, Özalp, İpekyolu ilçelerimizde yeni Toplum Sağlık Merkezleri ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu inşaatları devam ediyor. Bununla beraber İpekyolu ilçemizde bir adet verem savaş dispanseri inşaatında yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personelleri içinde ayrıca 48 daireli lojman inşaatı da devam ediyor” şeklinde konuştu.
Yanmaz, “Sağlık Bakanlığı yatırım programında yer alan ve inşaatları devam eden 15 adet Aile Sağlık Merkezi, 3 adet Toplum Sağlık Merkezi, 3 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve ilçe ve merkez mahallerde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine entegreli toplam 48 daireli lojman yapım işi müdürlüğümüzce hızla devam etmektedir. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz tarafından 2017-2018 yıllar içeresinde yapımı ve yapılması planlamakta olan sağlık inşatlarımızın yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.